Daugavpils Universitātē „Region Invest” projekta ietvaros notika uzņēmējiem, pašvaldību pārstāvjiem un citiem interesentiem rīkotais tehnoloģiju seminārs

2011. gada 26. janvārī Daugavpils Universitātes (DU) 311.auditorijā (Vienības ielā 13, Daugavpilī) notika Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales-Utenas pārrobežu reģionā” (Region Invest) ietvaros rīkotais tehnoloģiju seminārs/kontaktbirža.


Pasākumu apmeklēja Latgales reģiona uzņēmēji no dažādām tautsaimniecības nozarēm, pašvaldību pārstāvji, kā arī Latgales reģiona un Ignalinas atomelektrostacijas reģiona attīstības aģentūras pārstāvji.
Tehnoloģiju semināra mērķis bija iepazīstināt uzņēmējus un pašvaldību pārstāvjus ar DU sniegtajiem pakalpojumiem un to saistītajām iespējām turpmākās zinātnes-biznesa sadarbības veicināšanai. Tikšanās laikā dalībniekus uzrunāja DU prorektore Irēna Kaminska, Zinātņu prorektore Elita Jermolajeva sniedza ieskatu par Daugavpils Universitātes realizētajiem un izstrādātajiem projektiem un DU Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta (TPK) vadītāja Irīna Gorkina informēja par DU TPK pakalpojumiem biznesam – pētījumiem un konsultācijām dažādās jomās, apmācībām, tehnoloģiju pārnesi u.c.

Semināra dalībniekiem bija iespēja apmeklēt DU Sistemātiskās bioloģijas institūtu (SBI) un G. Liberta Inovatīvās mikroskopijas centru (IMC), iepazīties ar to darbību un sniegtajiem pakalpojumiem (materiālu analīze, rentgenstruktūranalīze, elektronu un lāzermikroskopija, DNS analīzes u.c.), kā arī apskatīt institūta un centra laboratorijas un aprīkojumu SBI direktores Ineses Kokinas un IMC vadītāja Edmunda Tamaņa vadībā. Savukārt DU Ķīmijas un ģeogrāfijas katedras pārstāvji ķīmijas docentes Jeļenas Kirilovas vadībā dalībnieku uzmanībai piedāvāja fluorescences demonstrējumus un informēja par pakalpojumiem ķīmijas jomā.

Plašāku informāciju par projektu var iegūt Latgales plānošanas reģiona mājas lapā (www.latgale.lv) vai Daugavpils Universitātes mājas lapā (www.du.lv).


Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.