Noslēdzies REGION INVEST projekts

2012.gada 24.novembrī noslēdzas Latgales plānošanas reģiona, Daugavpils Universitātes un Ignalinas AES reģiona attīstības aģentūras īstenotais projekts “Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales – Utenas pārrobežu reģionā, akronīms REGION INVEST”, LLII-119 Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam ietvaros.

Projekta vispārējais mērķis: veicināt biznesa stabilizāciju un attīstību Latgales un Utenas pierobežas reģiona pašvaldību teritorijā caur vienotu pārrobežu reģiona pieeju sekmēt eksportu un ražošanu, kā arī sadarbību starp uzņēmējdarbības un akadēmisko sektoru Baltijas Ezeru zemes ekonomiskās attīstības telpā.

Uzņēmējdarbības veicināšanai veikti virkne pasākumu – izstrādāta Latgales un Ignalinas AES reģionu investīciju piesaistes rokasgrāmata, kas potenciālajiem investoriem sniedz informāciju par investīciju vidi un likumdošanas analīzi pārrobežu reģionā. Pamatojoties uz šo analīzi tika izstrādāta Latgales-Ignalinas AES reģionu pārrobežu sadarbības stratēģija un rīcības plāns 2012-2014.gadam.

Noteikti TOP-40 investīciju objekti Latgales-Ignalinas pārrobežu reģionā, kuri aktīvi popularizēti ne tikai Latvijā un Lietuvā, bet arī citās valstīs. Latgales plānošanas reģions piedalījās 2 investīciju izstādēs Vitebskā, Baltkrievijā un Maskavā, Krievijā, kur izstādes ietvaros nodibināti kontakti ar potenciālajiem investoriem, kas ir pozitīvi noskaņoti un atvērti sadarbībai. Notika pirmās investoru vizītes Latgalē, kurās tika apspriesti projektu realizācijas plāni, kā arī apskatīti investīciju objekti. Sperts pirmais solis, uzrunājot investorus.

Latgales – Ignalinas AES pārrobežu reģionam tika izstrādāta Pētniecības un tehnoloģiju attīstības stratēģija Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionam, kuras mērķis ir palielināt pierobežas reģiona inovāciju spējas, sekmēt Latgales reģiona uzņēmumu spēju radīt tehnoloģiski inovatīvus produktus un pakalpojumus, izmantojot reģionā pieejamos resursus, attīstīt starptautiski konkurētspējīgas pētnieciskās institūcijas, kuras ir vērstas uz pētniecības, tehnoloģiju un inovācijas izcilību, kā arī palielināt inovatīvu, tehnoloģiski orientētu un eksportspējīgu uzņēmumu skaitu Latgales un Utenas reģionā.

Projekta ietvaros tika izstrādāta „Rokasgrāmata biznesa iesācējiem”, kas sastāv no trīs nodaļām: 1) Vadlīnijas biznesa iesācējiem, 2) Biznesa uzsākšanas izvērtēšanas instruments un 3) Pielikumi, – kur katra no tām sniedz gan teorētisku, gan praktisku informāciju. Rokasgrāmata ir labs palīglīdzeklis uzņēmējdarbības iesācējiem, kas apkopo visu nepieciešamo informāciju uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Projekta partneris Daugavpils Universitāte pilnībā renovēja auditoriju 69 m2 platībā. Uzstādīts videokonferences aprīkojums, uzstādīta sinhronās tulkošanas iekārta; auditorija aprīkota ar skaņas sistēmu, projektoru un digitālo tāfeli un operatora pulti, kurā apvienotas visas auditorijas vadības funkcijas. Līdz ar to Daugavpils Universitāte piedāvā semināru, biznesa tikšanos, apmācību rīkošanu ar dalībnieku skaitu līdz 50 cilvēkiem, kā arī video konferences rīkošanu apvienojot līdz pat 4 video konferences dalībniekiem dažādās pasaules vietās un sinhronās tulkošanas iespējas līdz pat 3 valodām.

Daugavpils Universitāte organizēja 8 tehnoloģiju seminārus kā papildus iespēju sadarboties uzņēmējiem ar zinātnisko sektoru. Latgales Plānošanas reģions kopā ar Ignalinas AES reģiona attīstības aģentūru novadīja apmācības vairāk kā 360 esošajiem un topošajiem uzņēmējiem un papildus sniedza konsultācijas ar uzņēmējdarbību saistītās jomās.

Pēc diviem pieredzes apmaiņas braucieniem Latgalē un Ignalinas AES reģionā, uzņēmēji atzina, ka reģioniem ir daudz kas kopīgs. Reģionos vērojama pierobežai raksturīga situācija ar vājāku infrastruktūru, iedzīvotāju skaita samazinājumu un zemāku ekonomisko aktivitāti nekā valstu vidienēs vai galvaspilsētu tuvumā. Tomēr abus reģionus raksturo pievilcīga vide, ar vairāk kā 1500 ezeriem, plašiem mežiem un daudzveidīgu vēsturisko un kultūras mantojumu, kā arī kvalificēts darbaspēks. Abās robežas pusēs sastopami uzņēmumi pārtikas nozarē, metālapstrādē, kokapstrādē, plastmasas izstrādājumu ražošanā un tekstilizstrādājumu ražošanā. Attīstās uzņēmumi, kas saistīti ar vides un alternatīvajām tehnoloģijām.

2012.gada 20.-21.septembrī vairāk kā 400 dalībnieki piedalījās Starptautiskajā investīciju forumā „Latgale – Eiropas Savienības Austrumu vārti”, kas bija kā projekta noslēguma pasākums uzņēmējdarbības stiprināšanai pārrobežu reģionā. Foruma mērķis bija informēt par Latgales un Ignalinas reģioniem, pilsētām un reģionu potenciāliem, veicināt biznesa stabilizāciju un attīstību Latgales un Utenas pierobežas reģiona pašvaldību teritorijās un sekmēt investoru piesaisti reģionā. Starptautiskais investīciju forums bija laba platforma kontaktu dibināšanai un investoru piesaistei, kura rezultātus būs iespējams novērtēt ilgtermiņā.

Reģionu nākotnes izaugsmes un attīstības iespējas noteiks reģionu pārvaldības struktūru spēja mainīt sabiedrības domas par uzņēmējdarbību, parādot to kā pievilcīgu nodarbinātības veidu; veicināt jaunu uzņēmējdarbības ideju veidošanos un attīstību; celt esošo uzņēmēju eksportspēju un saražotās produkcijas pievienoto vērtību.

Latgales plānošanas reģions pateicas visiem sadarbības partneriem par kopīgu mērķu realizāciju!

Ziņojumu sagatavoja:
Latgales Plānošanas Reģions
Iveta Mukāne, projektu vadītāja
T./fax 65428111
e-pasts: iveta.mukane@latgale.lv

Lai aplūkotu fotogaleriju, uzklikšķiniet uz bildes:

________________________________________
Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.