Aicinājums uz diskusiju!

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar SIA „Baltijas Konsultācijas” un idejuTalka.lv aicina uz inovāciju un pētniecības stratēģijas idejuTalkas diskusiju!

Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību Latgales reģionā;
Lai veicinātu sadarbību starp zinātniekiem un uzņēmējiem, izstrādājot jaunus produktus un tehnoloģijas;
Lai nodrošinātu jaunu uzņēmējdarbības ideju rašanos;
Lai saglabātu Latgales jaunos talantus un nodrošinātu darba vietas;

Izmantojot Latgales reģiona uzņēmēju, augstskolu, pētnieku, pašvaldības institūciju, jauniešu un citu iedzīvotāju kopīgās idejas, zināšanas un resursus noteiksim Latgales reģiona inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības virzienus, nepieciešamās darbības pētniecības un tehnoloģiju attīstībai un reģiona attīstības stratēģiskos virzienus.

idejuTalkas diskusija notiks šī gada 11.septembrī no plkst. 14:00-17:00 Daugavpils Universitātē Parādes ielā 1, Daugavpilī, LV-5400, 336. auditorijā.

Ieeja bez maksas.

Pieteikšanās uz e-pastu karina@balticconsulting.com, norādot vārdu uzvārdu, amatu, uzņēmumu/institūciju vai, zvanot uz 22496639 līdz šī gada 10.septembrim.

Stratēģija tiek izstrādāta Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekta „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitāte sveicināšana Latgales-Utenas pārrobežu reģionā – REGION INVEST” ietvaros.

idejuTalka ir koprades pasākums, kurš ļauj pilnībā izmantot dalībnieku kopējo gudrību un radošumu kāda svarīga jautājuma risināšanā un risinājumu ieviešanā.

Programma (160.23 KB)