Starptautiskais Investīciju forums – jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībā un investīciju piesaistē

Latgales Plānošanas Reģions Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales – Utenas pārrobežu reģionā, akronīms Region Invest” ietvaros sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi turpina darbu pie Starptautiskā investīciju foruma plānošanas. Starptautiskais Investīciju forums Daugavpilī notiks 2012.gada 20.-21.septembrī. Foruma mērķis ir informēt par Latgales un Ignalinas reģioniem, pilsētām un reģionu potenciāliem, kā arī sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un investīciju piesaisti reģionā.

27. jūlijā Daugavpils Domē notika kārtējā rīcības komitejas sēde. Tika runāts par foruma programmu, par tehnisko nodrošinājumu, par lektoriem, Uzņēmēju dienu izstādi, kas šogad notiks Olimpiskajā centrā, amatnieku dalību izstādē, par foruma darba grupām, un citiem organizatoriskiem jautājumiem.
Tiks aicināti uzņēmēji no dažādām valstīm. Apskatei tiks piedāvāti Daugavpils investīciju objekti, Daugavpilī esošās ražotnes. Tūrisma jomas speciālistiem tiks piedāvāti Daugavpils tūrisma objekti, bet galvenais akcents tiks likts uz cietoksni.
Forumam tiks dods ES skanējums, tāpēc tiks arī aicināti pārstāvji no Eiropas Komisijas, Eiropas parlamenta deputāti no Latvijas, Saeimas deputāti no Latgales. Protams, būs aicināti piedalīties forumā arī ministriju pārstāvji, uzņēmēji, sadraudzības pilsētu delegācijas, vēstniecību delegācijas, Latgales un Ignalinas pašvaldību vadītāji un speciālisti.
Foruma organizatoru nostāja ir sekojoša – maksimāli parādīt reģiona iespējas, jāieinteresē, jādemonstrē reģiona un pilsētu potenciāls, jārāda to, ka reģionā ir viss, lai piesaistītu investorus. Forumam ir arī otrs uzdevums, vērsts uz pašmāju uzņēmējiem. Forumam ir jāmotivē reģiona uzņēmēji sadarboties, nākt ar jaunām idejām, sniegt citu uzņēmēju pieredzi un veicināt uzņēmējdarbības attīstību.

Ziņojumu sagatavoja:
Latgales Plānošanas Reģions
Iveta Mukāne, projektu vadītāja
T./fax 65428111
e-pasts: iveta.mukane@latgale.lv
________________________________________
Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.