REGION INVEST projekta ietvaros tiek atklāta renovēta auditorija ar videokonferences aprīkojumu

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.gadam projekta „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales-Utenas pārrobežu reģionā” (akronīms REGION INVEST) ietvaros 2012. gada 9.februārī, Daugavpils Universitātes ēkā Vienības ielā 13, notika seminārs “Modernās tehnoloģijas un uzņēmējdarbības attīstība”.
Semināra mērķis bija iepazīstināt sabiedrību ar projekta ietvaros vienu no svarīgākajiem sasniegumiem – renovēto DU auditoriju Nr.301 ar videokonferences aprīkojumu, demonstrējot tās iespējas un funkcijas, kas ļauj veikt videokonerences iespējas ar citām valstīm. Videokonference nozīmē ātru un ērtu virtuālo „satikšanos”, kurā dalībniekiem ir iespēja redzēt un komunicēt, strādājot pie kopīga projekta, esot vienā apspriedē vai mācību lekcijā. Papildus tiešsaistes komunikācijai videokonferenču iekārtas var nodrošināt arī vairāku videokonferenču dalībnieku apvienošanos vienā virtuālā konferencē vai lekcijā, vienlaicīgi ar dalībnieka attēlu pārraidot datorprezentāciju.
Semināru atklāja A.Barševskis, profesors, Dr.biol., DU rektors, E.Jermolajeva, asoc.prof., DU zinātņu prorektore un G.Vanags, Mag.oec., DU Sociālo Zinātņu fakultāte. Semināra ietvaros SIA „Biroteh” vadītājs Uldis Jaunzems iepazīstināja interesentus ar renovētās auditorijas videokonferences aprīkojumu, tās iespējām, funkcijām un priekšrocībām. Pasākuma gaitā pirmo reizi jaunajā auditorijā tika demonstrēta videokonference ar UAB „Elipsis”, tās vadītāju Rytis Majauskas, Viļņa, Lietuva, kuras gaitā interesenti varēja pārliecināties par moderno tehnoloģiju sasniegumiem un paši kļūt par videokonferences dalībniekiem. R.Majauskas dalījās pieredzē, kā šīs modernās tehnoloģijas tiek pielietotas praksē Lietuvā, kas tās izmanto un kādiem mērķiem.
Modernizētās auditorijas iespējas un pakalpojums DU piedāvā izmantot arī uzņēmējiem, zinātniekiem, pašvaldībām, un citām organizācijām.
DU informātikas katedras vadītājs A.Vagalis semināra dalībniekus iepazīstināja ar IT jomas jaunievedumiem DU, pieejamo programmnodrošinājumu, izveidotajām IT laboratorijām.
Semināra gaitā tika pievērsta uzmanība arī uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Utenas reģionos. Sava uzņēmuma pieredzē dalījās Aglonas Maizes Muzeja īpašniece Vija Ancāne, atklājot noslēpumus par sava biznesa attīstības panākumiem un cienājot ar smaržīgu un mīlestības pildītu Maizi.
Pasākuma gaitā tika organizēta arī diskusija „Studentu pētnieciskie darbi – uzņēmējdarbības/pašvaldību atbalstam”.

Projektu īsteno Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un Ignalinas atomelektrostacijas reģiona attīstības aģentūru. Projekts ilgs līdz 2012.gada 24.novembrim.
Plašāku informāciju par projektu var iegūt Latgales plānošanas reģiona mājas lapā (www.latgale.lv) vai Daugavpils Universitātes mājas lapā (www.du.lv).

Ziņojumu sagatavoja:
Latgales plānošanas reģions
REGION INVEST projekta vadītāja
Iveta Mukāne
Tālr.: +371 65428111, +371 29193915
E-pasts: iveta.mukane@latgale.lv

Fotogrāfiju galerija:

________________________________________
Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.