Mārketinga pasākumi (WP2)

Projekta LLII-119 REGION INVEST ietvaros 2011. gada 26. janvārī notika Daugavpils Universitātes rīkotais tehnoloģiju seminārs/kontaktbirža. Tehnoloģiju semināra mērķis bija iepazīstināt uzņēmējus un pašvaldību pārstāvjus ar DU sniegtajiem pakalpojumiem un to saistītajām iespējām turpmākās zinātnes-biznesa sadarbības veicināšanai. Semināra dalībniekiem bija iespēja apmeklēt DU Sistemātiskās bioloģijas institūtu (SBI) un G. Liberta Inovatīvās mikroskopijas centru (IMC), iepazīties ar to darbību un sniegtajiem pakalpojumiem (materiālu analīze, rentgenstruktūranalīze, elektronu un lāzermikroskopija, DNS analīzes u.c.), kā arī apskatīt institūta un centra laboratorijas un aprīkojumu SBI direktores Ineses Kokinas un IMC vadītāja Edmunda Tamaņa vadībā. Savukārt DU Ķīmijas un ģeogrāfijas katedras pārstāvji ķīmijas docentes Jeļenas Kirilovas vadībā dalībnieku uzmanībai piedāvāja fluorescences demonstrējumus un informēja par pakalpojumiem ķīmijas jomā.Projekta LLII-119 REGION INVEST ietvaros Daugavpils Universitātē 2011. gada 14.aprīlī notika starptautiskā konference “Jaunu produktu izstrāde uzņēmējdarbības un reģionālās attīstības kontekstā”. Konferences mērķis bija informēt uzņēmējus un citus interesentus par aktualitātēm un instrumentiem jaunu produktu izstrādē, diskutēt starptautiskā līmenī par zinātniskā potenciāla pielietošanas iespējām uzņēmējdarbībā, sevišķi jaunu produktu izstrādē. Konferencē tika sniegta iespēja uzņēmējiem un augstskolu pārstāvjiem veidot savstarpējus kontaktus un plānot turpmāko sadarbību. Konferencē uzstājās gan Latvijas, gan ārzemju eksperti un lektori no Somijas, Igaunijas, Krievijas. Konferences dalībniekiem bija iespēja noklausīties Turku Lietišķo zinātņu universitātes pārstāves Tīnas Fermas (Somija), Tartu Zinātnes parka eksperta Henrija Hansona (Igaunija), starptautiskās uzņēmējdarbības eksperta Lauri Lakso (Somija), AS „Telekom 24” komercdirektora Maksima Tihonova (Krievija), AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” padomes priekšsēdētāja vietnieces Ingas Goldbergas un biedrības ”Zināšanu un inovācijas sabiedrība” ekspertes Vitas Brakovska uzstāšanos.


Projekta LLII-119 REGION INVEST ietvaros 2011. gada 23. septembrī notika Daugavpils Universitātes rīkotais tehnoloģiju seminārs/kontaktbirža „Uzņēmējdarbības attīstība un inovatīvu produktu ražošana lauku teritorijā”. Pasākumā tika diskutēts par inovatīvu tehnoloģiju eksportu un importu, Daugavpils novada lomu uzņēmējdarbības vides attīstībā, uzņēmējdarbības atbalstu ekonomiski aktīvu lauku izveidē, pētniecisko atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai, uzņēmējdarbības attīstību Lomžas rajonā Polijā un Sant Angelo in Vado Itālijā, uzņēmējdarbības vidi Zarasu rajonā Lietuvā un Līvānu novada pieredzi uzņēmējdarbības atbalsta jomā. Seminārā/kontaktbiržā piedalījās uzņēmēji, pašvaldību un akadēmiskā sektora pārstāvji.


Projekta LLII-119 REGION INVEST ietvaros 2011. gada 5. oktobrī notika Daugavpils Universitātes rīkotais patentzinību seminārs „Dizainparaugi un preču zīmes”. Semināra mērķis bija iepazīstināt interesentus ar dizainparaugu un to reģistrāciju Latvijā un ārvalstīs, ar preču zīmju izvēli, to reģistrēšanu un aizsardzību, kā arī ar radošās domāšanas metodēm konkurētspējas stiprināšanai. Semināra ietvaros tika pieaicināti vairāki ārējie eksperti: Asja Dišlere, LR Patentu valdes galvenā eksperte dizainparaugu jautājumos, Dace Liberte, LR Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta direktore un Vita Brakovska, biedrības „ZINIS” eksperte.
Semināra laikā tika apspriestas tādas tēmas, kā dizaina paraugu un preču zīmju reģistrācija, kā arī to ietekme uz inovatīvu produktu attīstību un ražošanu, auditorija tika iepazīstināta ar radošā indivīda jēdzienu, starpnozaru disciplīnu un sadarbību nākotnes produktu vārdā. Auditorija tika iesaistīta arī praktiskajā darbā komandās.


Projekta LLII-119 REGION INVEST ietvaros 2012. gada 9.februārī Daugavpils Universitātes ēkā Vienības ielā 13, notika seminārs “Modernās tehnoloģijas un uzņēmējdarbības attīstība”. Semināra mērķis bija iepazīstināt sabiedrību ar projekta ietvaros vienu no svarīgākajiem sasniegumiem – renovēto DU auditoriju Nr.301 ar videokonferences aprīkojumu, demonstrējot tās iespējas un funkcijas, kas ļauj veikt videokonerences iespējas ar citām valstīm. Videokonference nozīmē ātru un ērtu virtuālo „satikšanos”, kurā dalībniekiem ir iespēja redzēt un komunicēt, strādājot pie kopīga projekta, esot vienā apspriedē vai mācību lekcijā.
Modernizētās auditorijas iespējas un pakalpojums DU piedāvā izmantot arī uzņēmējiem, zinātniekiem, pašvaldībām, un citām organizācijām.
Semināra ietvaros uzstājās A.Barševskis, profesors, Dr.biol., DU rektors, E.Jermolajeva, asoc.prof., DU zinātņu prorektore un G.Vanags, Mag.oec., DU Sociālo Zinātņu fakultāte, SIA „Biroteh” vadītājs Uldis Jaunzems, UAB „Elipsis” vadītājs Rytis Majauskas, Viļņa, Lietuva, DU informātikas katedras vadītājs A.Vagalis, Aglonas Maizes Muzeja īpašniece Vija Ancāne. Pasākuma gaitā tika organizēta arī diskusija „Studentu pētnieciskie darbi – uzņēmējdarbības/pašvaldību atbalstam”.

Uzklikškiniet uz bildes, lai aplūkotu fotogrāfiju galeriju:


Projekta LLII-119 REGION INVEST ietvaros 2012. gada 19.aprīlī notika Daugavpils Universitātes rīkotais tehnoloģiju seminārs “Inovācija un jaunas tehnoloģijas – reģionālās attīstības veicināšanai”
Semināra mērķis – informēt uzņēmējus un citus interesentus par aktualitātēm un instrumentiem jaunu produktu izstrādē, diskutēt starptautiskā līmenī par zinātniskā potenciāla pielietošanas iespējām uzņēmējdarbībā, sevišķi jaunu produktu izstrādē. Konferencē tika radīta iespēja uzņēmējiem un augstskolu pārstāvjiem veidot savstarpējus kontaktus un plānot turpmāko sadarbību.
Lektoru uzstāšanās laikā tika skartas reģionālās attīstības aktuālās problēmas, kas saistītas ar resursiem, finansējumu, uzņēmējdarbību, infrastruktūras uzlabošanu un iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanu. Tika izskatīti tādi jautājumi kā inovāciju loma uzņēmējdarbības attīstībā, inovācija kā reģionālās attīstības virzītājspēks, Itālijas, Polijas, Lietuvas un Latvijas valstu pieredze inovāciju vadības jomā un ietekmē.
Konferenci apmeklēja – uzņēmēji, pašvaldību speciālisti, biznesa atbalsta struktūru pārstāvji, zinātnieki, pētnieki, studenti un citi interesenti.


Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007. – 2013. gadam Projekta „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales –Utenas pārrobežu reģionā / akronīms Region Invest” LLII-119 ietvaros divas dienas 2012.gada 20.un 21.septembrī Daugavpilī norisinājās Otrais Starptautiskais investīciju forums «Latgale – Eiropas Savienības Austrumu vārti». Otrajā Starptautiskajā investīciju forumā piedalījās rekordliels dalībnieku skaits: tajā darbojās vairāk nekā 400 lietišķā un diplomātiskā loka pārstāvju. Daugavpilī notikušajā pasākumā tika pārstāvētas 15 valstis.

Latgales investīciju forum laikā notika darbs 3 sekcijās, kurās skartas uzņēmējiem un pašvaldībām interesējošās tēmas, kā arī REGION INVEST projekta rezultāti. Darba grupās tika apsriestas tādas tēmas kā ražošanas uzņēmumu problēmas, investīciju projekti, dalība ES finansētās programmās, transports un loģistika, Daugavpils lidosta, pašvaldību loma uzņēmējdarbības attīstībai reģionā, likumdošanas izmaiņas, speciālās ekonomiskās zonas, tūrisms, Latvijas un citu valstu ekonomiskās attiecības. Foruma dalībniekiem pasākuma 2 dienā bija iespēja apmeklēt investīciju objektus – Lielākos rūpnieciskos investīciju objektus un ražošanas uzņēmumus, Daugavpils cietoksni, Daugavpils lidostu. Jaunie uzņēmēji varēja saņemt informāciju par papaildus biznesa atbalsta iespējām biznesa inkubatorā „Ideju Viesnīca”.

Foruma ietvaros notika 2 dienu izstāde Daugavpils Olimpiskajā centrā.

Foruma prezentācijas:

Lai apskatītu fotogrāfijas – uzklikšķiniet uz bildi: