Vadība un koordinācija (WP1)

Projekta LLII-119 REGION INVEST ietvaros 2011. gada 25. janvārī Daugavpilī notika projekta vadības komitejas un projekta ieviešanas grupas sanāksmes. Vadības komitejas sanāksmes laikā tika apstiprinātas projekta REGION INVEST vadības komiteja 3 locekļu sastāvā un projekta ieviešanas grupa 7 locekļu sastāvā, kurām tika uzdots strādāt atbilstoši noteiktajiem pienākumiem un laika grafikam, kā arī tika apskatīts projekta pieteikums, budžets, aktivitāšu plāns un apspriestas 1.atskaites perioda aktivitātes atbilstoši projekta pieteikumam. Projekta ieviešanas grupas sanāksmes laikā tika apspriests 1. aktivitāšu perioda aktivitāšu ieviešanas process.


Projekta LLII-119 REGION INVEST ietvaros 2011. gada 6. aprīlī Ignalinā notika projekta vadības komitejas un projekta ieviešanas grupas sanāksmes. Vadības komitejas sanāksmes laikā tika lemts par iepirkumu procedūru plānošanu un norisi un tika saskaņota vienota investīciju objektu priekšizpētes struktūra un metodoloģija. Projekta ieviešanas grupas sanāksmes laikā tika apspriests 1. aktivitāšu perioda aktivitāšu ieviešanas process.


Projekta LLII-119 REGION INVEST ietvaros 2011. gada 21. septembrī Daugavpilī notika projekta vadības komitejas un projekta ieviešanas grupas sanāksmes. Vadības komitejas sanāksmes laikā dalībnieki tika informēti par 1.atskaites perioda individuālajām partneru atskaitēm un audita rezultātiem, kā arī par 1.atskaites perioda rezultātiem. Sanāksmes laikā tika lemts par iepirkumu procedūru, projekta aktivitāšu plānošanu un norisi 2.atskaites periodā. Tika pieņemts lēmums par dalību starptautiskajā investīciju forumā Vitebskā, Baltkrievijā. Projekta partneri pārrunāja provizoriskos projekta budžeta grozījumus. Projekta ieviešanas grupas sanāksmes laikā tika apspriests 2.atskaites perioda aktivitāšu ieviešanas process saskaņā ar plānoto laika grafiku.


Projekta LLII-119 REGION INVEST ietvaros 2011. gada 27.oktobrī Ignalinā notika projekta ieviešanas grupas sanāksme. Projekta ieviešanas grupas sanāksmes laikā tika apspriests 2. atskaites perioda aktivitāšu ieviešanas process un sasniegtie rezultāti.


Projekta LLII-119 REGION INVEST ietvaros 2012. gada 12.janvārī Daugavpilī notika projekta vadības komitejas un projekta ieviešanas grupas sanāksmes. Vadības komitejas sanāksmes laikā dalībnieki tika informēti par 2.atskaites perioda rezultātiem. Sanāksmes laikā tika tika lemts par projekta ietvaros veicamajiem budžeta grozījumiem, kā arī apspriesta 3.atskaites perioda iepirkuma procedūru plānošana un aktivitāšu ieviešanas process saskaņā ar plānoto laika grafiku.


Projekta LLII-119 REGION INVEST ietvaros 2012. gada 18.aprīlī Ignalinā notika projekta ieviešanas grupas sanāksme. Projekta ieviešanas grupas sanāksmes laikā tika apspriests 3. atskaites perioda aktivitāšu ieviešanas process un sasniegtie rezultāti.


Projekta LLII-119 REGION INVEST ietvaros 2012. gada 28.augustā Ignalinā notika projekta vadības komitejas un ieviešanas grupas sanāksme. Sanāksmē tika apspriestas plānotās aktivitātes, pieņemtais lēmums par projekta budžeta grozījumiem un ar to saistītās aktivitātes, kā arī noslēguma Biznesa foruma plānošana un organizēšana.


Projekta LLII-119 REGION INVEST ietvaros 2012. gada 16.novembrī Daugavpilī notika pēdējā projekta ieviešanas grupas sanāksme. Sanāksmē tika analizēti projekta laika gaitā sasniegtie rezultāti. Tā kā projekta ietvaros tika izstrādāta investīciju projektu datu bāze, projekta partneri apsprieda tās struktūru, izvirzīja ieteikumus datu bāzes uzlabošanai. Datu bāze būs pieejama katra partnera mājaslapā.

Lai aplūkotu fotogrāfijas, uzklikšķiniet uz bildi: