Aktivitātes

Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds


Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.gadam Projekta „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales – Utenas pārrobežu reģionā”, LLII-119, akronīms REGION INVEST, ietvaros īstenotās aktivitātes: