vietne

Jauna tīmekļa vietne uzņēmējdarbības veicināšanai.

No 2014. gada 23. decembra sāk darboties Latgales plānošanas reģiona izstrādātā tīmekļa vietne invest.latgale.lv.

Tīmekļa vietne invest.latgale.lv sniedz ieskatu Latgales investīciju vidē, iepazīstina ar aktuālākajiem investīciju objektiem un projektiem, piedāvā iespēju potenciāliem investoriem izvērtēt un izvēlēties iespējamos investīciju objektus un projektus Latgalē. Tīmekļa vietnes izstrāde kā viena no projekta aktivitātēm tika realizēta Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ietvaros.

Latgali kā vietu sava biznesa attīstīšanai ir izmantojuši daudzi Eiropas Savienības, kā arī Krievijas un citu Austrumu valstu uzņēmumi. Taču joprojām Latgalē vēl ir daudz iespēju.

Latgales uzņēmēji un pašvaldības šajā mājas lapā var izvietot savus piedāvājumus potenciālajiem investoriem. Ja reģiona uzņēmēji un pašvaldības vēlas atrast investoru, tad aicinām apmeklēt mājas lapas invest.latgale.lv sadaļu Piedāvājums investoriem un aizpildīt informāciju par piedāvātajiem investīciju projektiem un/vai infrastruktūras objektiem un iesūtīt uz e-pasta adresi luc@latgale.lv.

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un sniegt atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos.
Latgales galvenās aktivitātes vērstas uz to, lai reģionā aktivizētu vietējos resursus un vietējās partnerības starp uzņēmējiem, vietējām publiskajām iestādēm, kultūras un izglītības iestādēm, finanšu sektoru un nevalstisko sektoru un paaugstinātu reģiona attīstības līmeni.
Projekta īstenotājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Projekta partneri Latvijā: Latgales, Vidzemes, Rīgas, Zemgales un Kurzemes plānošanas reģioni.
Projekta partneri Norvēģijā: Norvēģijas Pašvaldību un reģionālās attīstības ministrija, Oppland reģionālā līmeņa pašvaldība un Aust-Agder reģionālā līmeņa pašvaldība.
Visu partneru kopējās projekta izmaksas: EUR 1 172 029.00 EUR
Papildus informācija par projektu pieejama latgale.lv/lv/luc/projekti/nfi_proj_reg_pol_akt_ist un www.varam.gov.lv/lat/fondi/grants/EEZ_2009_2014/nfi_programma/?doc=14951