tiksanas2

Tikšanās Latgales reģiona uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšanai

2016. gada 10. februārī plkst. 16.00 Latgales Pārstāvniecībā Rīgā notiks Latgales Plānošanas reģiona pārstāvju un LR 12.Saeimas deputātu tikšanās, kuras laikā tiks diskutēts par Latgales reģiona uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšanu un investoru piesasites iespējām nākotnē.

Lai veicinātu Latgales reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darbvietu radīšanai, no nākamā gada ir plānots izveidot Latgales speciālo ekonomisko zonu. Šobrīd valdībā jau ir apstiprināts Latgales speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) likums, ar kura palīdzību tiek radīts atbilstošs risinājums reģiona ekonomiskās situācijas uzlabošanai.

Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja Alīna Gendele atzīst, ka labvēlīga attieksme pret uzņēmējdarbības vidi nākotnē radīs darba vietas vietējās pašvaldībās, un ka Latgales SEZ likums kalpos kā instruments, kas palīdzēs uzrunāt potenciālos investorus.

Tikšanās organizē Latgales Plānošanas reģions Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ietvaros.

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un sniegt atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos.
Latgales galvenās aktivitātes tiks vērstas uz to, lai reģionā aktivizētu vietējos resursus un vietējās partnerības starp uzņēmējiem, vietējām publiskajām iestādēm, kultūras un izglītības iestādēm, finanšu sektoru un nevalstisko sektoru un paaugstinātu reģiona attīstības līmeni.
Projekta īstenotājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Projekta partneri Latvijā: Latgales, Vidzemes, Rīgas, Zemgales un Kurzemes plānošanas reģioni.
Projekta partneri Norvēģijā: Norvēģijas Pašvaldību un reģionālās attīstības ministrija, Oppland reģionālā līmeņa pašvaldība un Aust-Agder reģionālā līmeņa pašvaldība.
Visu partneru kopējās projekta izmaksas: EUR 1 172 029.00 EUR
Papildus informācija par projektu pieejama latgale.lv/lv/luc/projekti/nfi_proj_reg_pol_akt_ist un www.varam.gov.lv/lat/fondi/grants/EEZ_2009_2014/nfi_programma/?doc=14951