tampere

Vizīte uz Tamperi uzņēmējdarbības veicināšanai.

No šī gada 13.aprīļa līdz 15.aprīlim Latgales reģiona uzņēmējus pārstāvošo nevalstisko organizāciju biedri dosies vizītē uz Tamperi (Somija).
Vizīte tiek organizēta ar mērķi popularizēt Latgales reģiona ražotāju produkciju un radīt tai jaunu noieta tirgu.
Vizīti rīko Latgales Plānošanas reģions Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ietvaros.
Braucienā piedalīsies 15 reģiona pārstāvji no Rēzeknes uzņēmēju biedrības, no Dienvidlatgales NVO atbalsta centra, Balvu novada uzņēmējdarbības atbalsta biedrības “Krams”, biedrības “Līvānu novada uzņēmēji”, no Aglonas biedrības “Dorbs i Zineiba” Organizācijas pārstāv daudzu dažādu uzņēmēju intereses, kas ir apvienojušies šajās biedrībās.
Vizītes darba kārtībā tiek plānotas tikšanās ar Somijas uzņēmējiem kontaktu dibināšanai, kā arī plānots apmeklēt vairākus uzņēmumus, kuri darbojas kokakpstrādes, metālapstrādes, plastmasas pārstrādes un ražošanas, akmensapstrādes un tekstila ražošanas jomās. Šis jau ir trešais šāda veida kontaktu dibināšanas un sadarbības veicināšanas brauciens, ko organizē Latgales Plānošanas reģions. 2014. gada beigās Latgales uzņēmēji apmeklēja Mazpolijas reģionu. Organizētais brauciens jau ir devis pozitīvus rezultātus, jo panāktas vairākas vienošanās starp mūsu un poļu uzņēmējiem.

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un sniegt atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos.
Latgales galvenās aktivitātes tiks vērstas uz to, lai reģionā aktivizētu vietējos resursus un vietējās partnerības starp uzņēmējiem, vietējām publiskajām iestādēm, kultūras un izglītības iestādēm, finanšu sektoru un nevalstisko sektoru un paaugstinātu reģiona attīstības līmeni.
Projekta īstenotājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Projekta partneri Latvijā: Latgales, Vidzemes, Rīgas, Zemgales un Kurzemes plānošanas reģioni.
Projekta partneri Norvēģijā: Norvēģijas Pašvaldību un reģionālās attīstības ministrija, Oppland reģionālā līmeņa pašvaldība un Aust-Agder reģionālā līmeņa pašvaldība.
Visu partneru kopējās projekta izmaksas: EUR 1 172 029.00 EUR

Papildus informācija par projektu pieejama latgale.lv/lv/luc/projekti/nfi_proj_reg_pol_akt_ist un www.varam.gov.lv/lat/fondi/grants/EEZ_2009_2014/nfi_programma/?doc=14951