seminars2

Seminārs par Aust-Agder (Norvēģija) pašvaldības pieredzi darbā ar uzņēmējiem

Latgales plānošanas reģions aicina Latgales plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvjus, Latgales Uzņēmējdarbības centra speciālistus, uzņēmējus, augstākās izglītības iestāžu, zinātnes institūciju pārstāvjus u.c. interesentus piedalīties seminārā, kurš notiks
2015. gada 7.maijā plkst. 11.00 – 14.00
Preiļu novada uzņēmējdarbības centrā, Kooperatīva iela 6, Preiļos.

Semināra dalībnieki iepazīsies ar Aust-Agder (Norvēģija) reģionālā līmeņa pašvaldības pieredzi darbā ar uzņēmējiem: pašvaldības un uzņēmēju sadarbības mehānismiem, pašvaldības instrumentiem biznesa un uzņēmējdarbības vides attīstībai.
Aust-Agder reģionālā līmeņa pašvaldībā ietilpst 15 pašvaldības, apgabals ir izvietots Norvēģijas dienvidu daļā. Aust-Agder pašvaldības administrācijā strādā ap 110 darbinieki, un tās padome sastāv no 35 ievēlētiem pārstāvjiem.
Aust-Agder pašvaldība ir atbildīga par publiskajiem pakalpojumiem, reģionālo attīstību un tās plānošanu, tajā skaitā par tādiem pakalpojumiem kā komunikācijām, kultūru, sabiedrības veselību, vidi, izglītību, uzņēmējdarbību un tās atbalstīšanu, kā arī industriālo attīstību reģionālā līmenī. Aust-Agder pašvaldībai ir liela pieredze dažādos starptautiskajos projektos. Lai arī tās galvenā loma ir reģionālās attīstības veicināšana, Aust-Agder pašvaldība atbalsta vairākus reģionālos projektus, investīciju un izpētes iniciatīvas, ieskaitot publisko – privāto partnerību. Aust-Agder pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Rēzeknes pilsētas domi un Rēzeknes novada pašvaldību 1996.gadā. Šis sadarbības līgums ir pagarināts līdz 2015.gadam.

SEMINĀRA DARBA KĀRTĪBA

10.45-11.00
Reģistrācija

11.00–12.15
Vispārēja informācija par Aust-Agder pašvaldību, tās darbību. Biznesa struktūra Aust-Agder – problēmas un iespējas.
(Aust-Agder pašvaldības eksperte Tine Mette Falck.
Prezentācija notiek norvēģu/angļu valodās ar tulkojumu latviešu valodā)
Politiskā sistēma valsts un pašvaldību līmenī.
Atbalsta sistēma Aust-Agder pašvaldībā, publiskā un privātā partnerība, pašvaldības instrumenti biznesa un uzņēmējdarbības vides attīstībai.
(Aust-Agder pašvaldības eksperte Agnese Bjerkholt
Prezentācija notiek latviešu valodā)

12.15-12.30
Kafijas pauze

12.30-14.00
Uzņēmējdarbība Aust-Agder pašvaldībā. Metālapstrādes, kokapstrādes, vieglās rūpniecības, amatniecības, plastmasas ražošanas u.c. nozaru apskats reģionā. Pašvaldības pieredze darbā ar uzņēmējiem. Sadarbības praktiskā organizācija.
Pārrobežu sadarbība atbalsta sistēmām – vēsture un potenciāls.
(Aust-Agder pašvaldības eksperte Agnese Bjerkholt
Prezentācija notiek latviešu valodā)

Pieteikšanās: obligāta līdz 06.05.2015 plkst. 10.00, sūtot pieteikumu uz adresi sarmite.teivane@latgale.lv un norādot iestādi, ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu, kontakttālruni.

Seminārs notiek Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ietvaros.

Sīkāka informācija pa tālruni +371 29118992.

Fotogrāfijas:

Semināra materiāli:

Entreprenørskap (901.90 KB)