seminari2

Semināri uzņēmējdarbības veicināšanai

MĀCĪBU MĒRĶIS: Veicināt uzņēmējdarbības un inovāciju attīstību, aktivizēt vietējos resursus un vietējās partnerības starp uzņēmējiem, pašvaldībām, augstākās izglītības iestādēm, zinātnes institūcijām un plānošanas reģionu, kā arī stiprināt pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības veicināšanas jomā.

Programma_grafiks_vietejas_partikas_atbalsts (94.83 KB)

Prezentācija Vietējās pārtikas atbalsta sistēmas izveide (1.77 MB). Lektors: Aigars Plotkāns

darba_kartiba_2seminars (71.03 KB)

Prezentācija Vietējo produktu mārketings (817.20 KB). Lektors: Āris Ādlers