seminari

Semināri uzņēmējdarbības veicināšanai

Latgales plānošanas reģions Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ietvaros laika periodā no 2014. gada 26. augusta līdz 2015. gada jūnijam rīkos mācību seminārus Latgales plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvjiem, Latgales plānošanas reģiona komercdarbības konsultantiem, uzņēmējiem, augstākās izglītības iestāžu, zinātnes institūciju pārstāvjiem u.c. interesentiem.
Mācību mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības un inovāciju attīstību, aktivizēt vietējos resursus un vietējās partnerības starp uzņēmējiem, pašvaldībām, augstākās izglītības iestādēm, zinātnes institūcijām un plānošanas reģionu, kā arī stiprināt pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības veicināšanas jomā.
Semināra dalībnieki iegūs zināšanas gan par vietējās pārtikas ražošanas attīstības iespējām lauku attīstības politikas kontekstā, gan par vietējās identitātes produktiem, gan par vietējās pārtikas ražošanas un piegādes atbalsta sistēmas izveides principiem un pamatnoteikumiem.
Lai mājražotāji un amatnieki spētu sekmīgāk realizēt savu produkciju, septembra mēnesī tiks rīkotas mācības par vietējo produktu mārketingu. Oktobra mēnesī tiks piedāvāts mācības, lai iegūtu zināšanas, kā iegūt finansējumu no investoriem un kur to var atrast. Bet nākošā gadā vairākās Latgales vietās notiks semināri, kas sniegs informāciju par to, ko pašvaldība var sniegt uzņēmumam.