polija

Latgales plānošanas reģiona pārstāvji piedalījās ekonomikas forumā Polijā

Šī gada 8.- 10. septembrī Kriņicā (Polija) notika XXV Ekonomikas forums, kurš bija vērsts uz ekonomiskās sadarbības, inovāciju veicināšanu un reģiona ekonomiskā potenciāla popularizēšanu. Forums tradicionāli pulcēja augstākā līmeņa politiķus, biznesmeņus, zinātniekus un citu jomu pārstāvjus no Eiropas, Centrālāzijas un ASV. Tas ir viens no lielākajiem un svarīgākajiem ekonomikas forumiem pasaulē, kurā satiekas politikas un biznesa elite.

Pēc Mazpolijas reģiona administrācijas uzaicinājuma Latgali gan kā reģionu, gan kā pašvaldības kopumā Ekonomikas forumā Kriņicā pārstāvēja Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja Alīna Gendele, Administrācijas vadītāja I.Maļina-Tabūne un LUC vadītājs V.Stankevičs. Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja Alīna Gendele prezentēja Latgales reģionu paneļdiskusijā “Jauni modeļi inovāciju ceļā uz viedo un specializēto reģionu”.

Forumā notika vairāk nekā 50 dažādu pasākumu: plenārās sesijas, debates, tematiskās paneļdiskusijas, darba grupas, lekcijas, prezentācijas u.c. Latgales plānošanas reģiona pārstāvju dalība foruma pasākumos sekmēja ārvalstu zināšanu un labās prakses pārņemšanu reģionālās politikas īstenošanā, sekmējot augsta līmeņa starptautisko sakaru nodibināšanu, starptautiskās pieredzes pielietošanu Latvijā, veicinot Latgales reģiona ekonomisko attīstību un izaugsmi.

Brauciens notika Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ietvaros.