parstavnieciba

2014. gada 18.jūnijā plkst.15.00 Torņa ielā 4, III C, Rīgā tika atvērta Latgales pārstāvniecība.

Pārstāvniecības atvēršanas svētkos piedalījās ne tikai uzņēmēji, Saeimas deputāti, Latgales reģiona pašvaldību vadītāji, bet arī daudzas Latvijā pazīstamas personas. Viņu vidū bija LR Satiksmes ministrs Anrijs Matīss, kā arī LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš.

Savā uzrunā Naudiņa kungs uzsvēra “Reģionālās politikas ietvars paredz stiprināt reģionu un pašvaldību lomu uzņēmējdarbības veicināšanā, jo tieši reģioni un pašvaldības, papildinot nacionālajā līmenī īstenojamos pasākumus, vislabāk spēj veidot piemērotu vidi uzņēmējdarbības stiprināšanai, darba vietu radīšanai un iedzīvotāju noturēšanai reģionos. Bieži tiek runāts, ka Latgale atrodas pārāk tālu no Rīgas un attālums ir šķērslis uzņēmējdarbības attīstībai. Tāpēc šodien mēs “atvedam” Latgali uz Rīgu.”

Latgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs uzsvēra, ka pārstāvniecības atvēršana dos lielu ieguldījumu Latgales uzņēmējdarbības attīstībā un visa reģiona popularizēšanā, kā arī aktivizēs vietējos resursus un vietējās partnerības starp uzņēmējiem, vietējām publiskajām iestādēm, kultūras un izglītības iestādēm, finanšu sektoru un nevalstisko sektoru un paaugstinās reģiona attīstības līmeni.

Klātesošos ar latgalisku muzikālo priekšnesumu sveica šobrīd Latvijā pazīstamie etnomuzikologe Kristīne Kārkle-Puriņa un Edgars Kārklis no Līvāniem, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra biroja vadītāja Marika Zeimule, kura pārsteidza klātesošos ar prasmīgo Latgales etnogrāfiskās kokles spēli. Pasākuma dalībnieki tika cienāti ar Latgales uzņēmēju gatavoto gardo produkciju, kā arī tika iepazīstināti ar Latgalē ražotās produkcijas paraugiem.

Latgales pārstāvniecības atvēršana notiek Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ietvaros. Pārstāvniecības atvēršana ir tikai viena no daudzajām projekta aktivitātēm.

Latgales reģiona pārstāvniecībā nākotnē tiks prezentēti aktuālie investīciju projekti, Latgales vietējo uzņēmēju un amatnieku produkcija, kā arī nodrošinātas konferenču telpas Latgales uzņēmēju komunikācijai ar investoriem un sadarbības partneriem. Ņemot vērā tūrisma nozīmi reģionālās attīstības veicināšanā ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem, pārstāvniecībā tiks prezentētas arī tūrisma iespējas Latgalē.

Kopumā projekta ietvaros notiks dažādas aktivitātes, kas vērstas uz uzņēmējdarbības veicināšanu, piemēram, semināri, dalība investīciju forumos, pieredzes apmaiņas braucieni, investīciju kataloga un mājas lapas izveide u.c. pasākumi.

Fotogrāfijas:

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un sniegt atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos.
Latgales galvenās aktivitātes tiks vērstas uz to, lai reģionā aktivizētu vietējos resursus un vietējās partnerības starp uzņēmējiem, vietējām publiskajām iestādēm, kultūras un izglītības iestādēm, finanšu sektoru un nevalstisko sektoru un paaugstinātu reģiona attīstības līmeni.

Projekta īstenotājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Projekta partneri Latvijā: Latgales, Vidzemes, Rīgas, Zemgales un Kurzemes plānošanas reģioni.

Projekta partneri Norvēģijā: Norvēģijas Pašvaldību un reģionālās attīstības ministrija, Oppland reģionālā līmeņa pašvaldība un Aust-Agder reģionālā līmeņa pašvaldība.

Visu partneru kopējās projekta izmaksas: EUR 1 172 029.00 EUR

Papildus informācija par projektu pieejama www.lagale.lv un www.varam.gov.lv