oplande

Pieredzes apmaiņas seminārs par Oplandes reģionālā līmeņa pašvaldības Norvēģijā tūrisma nozares darbību un perspektīvām, uzņēmējdarbības sistēmu un inovācijām

2014. gada 10. martā Daugavpilī Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ietvaros notika informatīvs pieredzes apmaiņas seminārs pašvaldību attīstības plānošanas un projektu speciālistiem, tūrisma nozares speciālistiem un uzņēmējiem par Norvēģijas Oplandes reģionālā līmeņa pašvaldības tūrisma nozares darbību un perspektīvām, uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšanas sistēmu.

Semināra dalībnieki prezentāciju laikā iepazinās ar Oplandes reģiona infrastruktūru, tā kompetencēm. Eksperti sniedza interesantu informāciju par inovācijām un uzņēmējdarbības moduļiem reģionālajā un vietējā līmenī. Latgales reģiona pārstāvjiem ļoti interesēja, kā norvēģu jaunieši sekmīgi attīsta savu uzņēmējdarbību. Tūrisma nozaru pārstāvji saņēma noderīgu informāciju, kādā veidā tiek organizēta tūrisma nozares darbība, kādi ir izaicinājumi un tirgus attīstības virzieni.

Darba kārtība (237.50 KB)