krakova

Vizīte uz Krakovu uzņēmējdarbības veicināšanai

No šī gada 2.decembra līdz 4.decembrim Latgales reģiona uzņēmējus pārstāvošo nevalstisko organizāciju biedri dosies vizītē uz Krakovu (Polija).

Vizīte tiek organizēta ar mērķi popularizēt Latgales reģiona ražotāju produkciju un radīt tai jaunu noieta tirgu.

Vizīti rīko Latgales Plānošanas reģions Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ietvaros.

Braucienā piedalīsies 15 reģiona pārstāvji no Ludzas uzņēmēju asociācijas, Rēzeknes uzņēmēju biedrības, Balvu novada uzņēmējdarbības atbalsta biedrības, Daugavpils novada uzņēmēju padomes, Aglonas novada biedrības “Dorbs i Zineiba”. Organizācijas pārstāv daudzu dažādu uzņēmēju intereses, kas ir apvienojušies šajās biedrībās.

Vizītes darba kārtībā tiek plānotas tikšanās ar Polijas uzņēmējiem kontaktu dibināšanai, kā arī plānots apmeklēt vairākus Mazpolijas reģiona uzņēmumus, kuri darbojas kokapstrādes, pārtikas ražošanas, bioloģiskās lauksaimniecības, kā arī pārtikas un rūpniecības preču vairumtirdzniecības jomās.

Šis jau ir otrais šāda veida kontaktu dibināšanas un sadarbības veicināšanas brauciens, ko organizē Latgales Plānošanas reģions. 2013. gada Latgales uzņēmējdarbības centra organizētais brauciens jau ir devis pozitīvus rezultātus, jo panāktas vairākas vienošanās starp mūsu un poļu uzņēmējiem.

2013. gada vasarā abu valstu prezidentu klātbūtnē Latgales plānošanas reģions parakstīja sadarbības līgumu ar Mazpolijas reģionu Polijā.

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un sniegt atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos.
Latgales galvenās aktivitātes tiks vērstas uz to, lai reģionā aktivizētu vietējos resursus un vietējās partnerības starp uzņēmējiem, vietējām publiskajām iestādēm, kultūras un izglītības iestādēm, finanšu sektoru un nevalstisko sektoru un paaugstinātu reģiona attīstības līmeni.
Projekta īstenotājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Projekta partneri Latvijā: Latgales, Vidzemes, Rīgas, Zemgales un Kurzemes plānošanas reģioni.
Projekta partneri Norvēģijā: Norvēģijas Pašvaldību un reģionālās attīstības ministrija, Oppland reģionālā līmeņa pašvaldība un Aust-Agder reģionālā līmeņa pašvaldība.
Visu partneru kopējās projekta izmaksas: EUR 1 172 029.00 EUR
Papildus informācija par projektu pieejama latgale.lv/lv/luc/projekti/nfi_proj_reg_pol_akt_ist un www.varam.gov.lv/lat/fondi/grants/EEZ_2009_2014/nfi_programma/?doc=14951