konference

Konference par attīstības plānošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu reģionos un pašvaldībās

2014. gada 11.aprīlī Latgales plānošanas reģiona pārstāvji piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotajā konferencē par attīstības plānošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu reģionos un pašvaldībās.
Konferenci atklāja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš, un tajā piedalījās vietējo pašvaldību vadītāji, attīstības plānotāji, uzņēmējdarbības veicināšanas speciālisti, plānošanas reģionu, nevalstisko organizāciju pārstāvji, nozaru eksperti, uzņēmēji u.c.

Pasākuma pirmajā daļā Oplandes reģionālā līmeņa pašvaldības plānošanas speciāliste Rigmora Mīre (Rigmor Myhre) klātesošos iepazīstināja ar attīstības plānošanas pieredzi Norvēģijā, īpašu uzmanību veltot reģionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem. Savukārt Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītājs Kristiāns Godiņš informēja par reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrādes gaitu un pieeju, lai nodrošinātu dokumenta turpmāko pielietojumu un pēc iespējas plašāku sabiedrības iesaisti plānošanas procesā.

Vidzemes plānošanas reģiona, Liepājas pilsētas un Limbažu novada pašvaldību pārstāvji dalījās pieredzē par teritoriju attīstības plānošanu un īstenošanu, kā arī uzņēmējdarbības veicināšanu, kas iegūta, piedaloties VARAM sadarbībā ar Starptautiskās ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Vietējās ekonomikas un nodarbinātības attīstības programmu (OECD LEED) organizētajās apmācībās. Savukārt biedrības „Urban Institute” valdes priekšsēdētājs Džonas Buhels (Jonas Buchel) informēja par plānoto apmācību programmu Latvijas pašvaldībām un vietējām kopienām, t.sk. apmācību ietvaru, mērķi un sasniedzamiem rezultātiem.

Konferences otrajā daļā Latvijas un Norvēģijas speciālisti dalījās pieredzē par mārketinga pasākumu lomu uzņēmējdarbības veicināšanā un investīciju piesaistē pašvaldībās. Ar prezentācijām piedalījās Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Vladislavs Stankevičs un Bauskas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone, kuri iepazīstināja ar savu pieredzi par iespējām veicināt uzņēmējdarbību un piesaistīt investīcijas reģionā un pašvaldībās, izmantojot mārketinga aktivitātes. Norvēģijas pārstāvji – Oplandes reģionālā līmeņa pašvaldības padomdevējs reģionālās attīstības jautājumos Dags Arne Henriksens (Dag Arne Henriksen) klātesošos informēja par uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu Norvēģijā, īpašu uzmanību veltot reģionālajam aspektam, savukārt nevalstiskās organizācijas „Innovangsjon” pārstāvji dalījās pieredzē par iespējām piesaistīt iedzīvotājus mazā pašvaldībā.

Ar savu pieredzi darbā ar Norvēģijas investoriem un investīciju piesaistes pasākumiem uzņēmējdarbības veicināšanai iepazīstināja arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecības vadītājs Norvēģijā Gatis Ginters
Konference norisinājās Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” finansēto projektu „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” un „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrādē” ietvaros.