forums

Ekonomikas forums Polijā

Notika XXIV Ekonomikas forums, kurš ir vērsts uz ekonomiskās sadarbības, inovāciju veicināšanu un reģiona ekonomiskā potenciāla popularizēšanu. Forums tradicionāli pulcē augstākā līmeņa politiķus, biznesmeņus, zinātniekus un citu jomu pārstāvjus no Eiropas, Centrālāzijas un ASV.
Latgali gan kā reģionu, gan kā pašvaldības kopumā Ekonomikas forumā Kriņicā šogad pārstāvēja Sarmīte Teivāne un Vladislavs Stankevičs, kuri tajā piedalījās Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ietvaros.
Foruma laikā notika vairāk nekā 50 dažādi pasākumi: plenārās sesijas, debates, tematiskās paneļdiskusijas, darba grupas, lekcijas, prezentācijas u.c. Latgales plānošanas reģiona pārstāvju dalība foruma pasākumos sekmēja ārvalstu zināšanu un labās prakses pārņemšanu reģionālās politikas īstenošanā, sekmējot augsta līmeņa starptautisko sakaru nodibināšanu, starptautiskās pieredzes pielietošanu Latvijā, veicinot Latgales reģiona ekonomisko attīstību un izaugsmi.