5posms

5. Posms

Polocka

Polocka – mūžīga kā Dvinas viļņu šalkas. Polocka – Baltkrievijas senākā pilsēta. Gluži kā senā Grieķija, kas bija Eiropas civilizācijas šūpulis, Polocka ir Baltkrievijas valstiskuma un kultūras šūpulis. 862. gadā hronikā “Pagājušo gadu vēsture”, līdzās citām senām Austrumeiropas pilsētām, atrodama pirmā atsauce par Polocku. Polocka iespiežas atmiņā ar muzejiem dievnamiem un apbur ar sirmās pagātnes elpu.

**18. Nacionālais Polockas vēstures un kultūras muzejrezervāts*8
Muzejrezervāts ir unikāla teritorija, kuras pieminekļi tiek aizsargāti, pētīti, restaurēti un pielāgoti muzeju ekspozīcijām. Dažu muzeju ekspozīcijas ir izvietotas arhitektūras pieminekļos: Sofijas katedrālē (XI gs. vidus — XVIII gs, vidus), bijušās Jezuītu kolēģijas korpusa ēka (XVIII gs.), Luterāņu baznīcā (1888.g.), Pareizticīgo brālības skolā (XVIII gs. beigas), dzīvojamajās mājās (Voikova ielā 1, Ņižne –Pokrovskaja ielā 46 (XIX —XX gs. sākums), Pētera I namiņā (1692.g.), ūdens paceļamajā ēkā (1956.g.). Muzejrezervātā ir apvienoti 11 Polockas muzeji. Visi nekustamie arhitektūras un arheoloģijas pieminekļi kopā ar kustamajiem pieminekļiem (muzeja krājumā ir vairāk nekā 90 000 vienību) iekļauti Nacionālajā Polockas vēstures un kultūras muzejrezervātā. Muzejrezervāts kopā ar tā aizsargājamo zonu un muzejiem ir galvenais kodols, kas rada priekšnosacījumus, lai Polocka kļūtu par pilsētu un muzeju.
Adrese: Ņižne –Pokrovskaja iela 22, Polocka, Vitebskas apgabals, Baltkrievija,
+ 375 214 422201, polotsk.museum.by

19. Sofijas katedrāles arhitektūras vēstures muzejs
Muzeja ekspozīcija iekārtota Sofijas katedrālē, kas ir XI–XVIII gs. arhitektūras piemineklis. Tā stāsta par mūsdienu Baltkrievijā senākās mūra celtnes arhitektūras vēsturi, par tās vairākkārtējo pārbūvēšanu un par pēdējo restaurāciju. Sofijas katedrālē darbojas ērģeļmūzikas un kamermūzikas koncertzāle.
Adrese: Zamkovaja iela 1, Polocka, Vitebskas apgabals, Baltkrievija,
+ 375 214 425340, sophia.polotsk.museum.by

20. Baltkrievu grāmatu iespiešanas muzejs
Baltkrievijā vienīgais grāmatu iespiešanas muzejs tika atklāts par godu baltkrievu un austrumslāvu grāmatu izdevēja Franciska Skorinas 500.dzimšanas dienai. Muzejs ierīkots pareizticīgo Dieva Parādīšanās brālības klostera dzīvojamajā korpusā, kas ir XVIII gs. arhitektūras piemineklis. Muzejs veltīts grāmatai visās tās izpausmēs: sākot no senu rokrakstu tīstokļiem līdz mūsdienu izdevumiem. Iejusties pagātnē palīdz grāmatu pārrakstīšanas darbnīcas un XVII gadsimta tipogrāfijas atveidojums.
Adrese: Ņižne –Pokrovskaja iela 22, Polocka, Vitebskas apgabals, Baltkrievija,
+ 375 214 425725, book.polotsk.museum.by

21. Polockas Simeona muzejs un bibliotēka
Muzeja interjers veidots pēc XVII-XVIII gs. Rietumeiropas bibliotēkas parauga. Tā ekspozīcija stāsta par Polockas Simeonu, kas ir pazīstams dzejnieks, rakstnieks, dramaturgs, tulkotājs pedagogs un baznīcas darbinieks.
Adrese: Ņižņe Pokrovskaja iela 22, Polocka, Vitebskas apgabals, Baltkrievija,
+ 375 214 425725, simeon.polotsk.museum.by

22. Novadpētniecības muzejs
Polockas senākā muzeja eksponāti stāsta par pilsētas politisko un ekonomisko vēsturi, tās kultūru: no sirmas senatnes līdz 1941.gadam. Muzejs atrodas bijušajā luterāņu draudzes dievnama ēkā, kas ir 19.gs arhitektūras piemineklis.
Adrese: Ņižņe Pokrovskaja iela 22, Polocka, Vitebskas apgabals, Baltkrievija,
+ 375 214 422715, local.polotsk.museum.by

23. Dabas un ekoloģijas muzejs
Muzeja ekspozīcija iekārtota bijušajā ūdenstornī. Apmeklējot muzeju, ir iespēja uztvert dabu kā vērtību un cilvēces eksistences, bet cilvēku – kā pasaules daļu. Muzeja ekspozīcijas ne vien sniedz informāciju par plašo faunas un floras daudzveidību, bet arī parāda dabas un cilvēka mijiedarbības procesu.
Adrese: F.Skorinas iela 21, Polocka, Vitebskas apgabals, Baltkrievija,
+ 375 214 424213, ecology.polotsk.museum.by

24. Ezeraines tradicionālās aušanas muzejs
Ekspozīcija stāsta par Baltkrievijas ezeraines – Polockas, Verhņedvinskas, Glubokoje, Dokšickas, Mioru, Postavu un Šarkovščinas rajona kultūrvēsturisko mantojumu – tradicionālās aušanas tradīcijām. Audumu un izšuvumu rakstos muzejs atspoguļo kultūrvēsturiskā mantojuma bagātību un daudzveidību. Muzejs atklāj linu audzēšanas un apstrādāšanas (ХIХ gs. beigas – XX gs. sākums) noslēpumus.
Adrese: Voikova iela 1, Polocka, Vitebskas apgabals, Baltkrievija,
+ 375 214 423041, tkach.polotsk.museum.by

25. Bērnu muzejs
Bērnu muzejs – tā ir sava veida laika mašīna, ar kuras palīdzību ir iespēja doties ceļojumā ierasto lietu pasaulē, nokļūt pagātnē un pacensties atvērt nākotnes priekšskaru, kaut arī tas ir iespējams tikai fantāzijās.
Adrese: Ņižņe Pokrovskaja iela 46, Polocka, Vitebskas apgabals, Baltkrievija,
+ 375 214 424558, children.polotsk.museum.by

26. Mākslas galerija
Mākslas galerija atrodas vienā no bijušās Jezuītu kolēģijas ēkām. Pastāvīgo ekspozīciju veido trīs nodaļas „XII-XIX gs. fresku glezniecība Svētā Pestītāja pareizticīgo baznīcā Svētās Jevfrosīnijas sieviešu klosterī”, „XII-XIX gs. kulta māksla”, „ХХ gs. Baltkrievijas māksla”. Izstāžu zālēs tiek rīkotas baltkrievu un ārvalstu mākslinieku darbu izstādes.
Adrese: Streļeckaja iela 4А-4, Polocka, Vitebskas apgabals, Baltkrievija,
+ 375 214 424135, gallery.polotsk.museum.by

27. Stacionārā izstāde „Pastaiga pa Ņižņe Pokrovskajas ielu”
Tā ir Baltkrievijā pirmā ekspozīcija, kas veltīta vienas ielas vēsturei noteikta laika periodā. Tā izveidota, balstoties uz 1910.gadā izdoto „Polockas ceļvedi”, un stāsta par ielas vēsturi, cilvēkiem, kas agrāk te dzīvoja un strādāja, kā arī par celtnēm un iestādēm, kas te atradās XX gs. sākumā.
Adrese: Ņižne –Pokrovskaja iela 46, Polocka, Vitebskas apgabals, Baltkrievija,
+ 375 214 45-81-16, walk.polotsk.museum.by

28. Kauju slavas muzejs
Muzeja ekspozīcija iepazīstina ar Polockas aizstāvēšanas vēsturi 1941.gada jūnijā, ar pilsētas un rajona dzīvi vācu fašistu okupācijas periodā, ar pagrīdes organizāciju un partizānu brigāžu darbību, kā arī stāsta par polockiešu piedalīšanos nozīmīgās Lielā Tēvijas kara kaujās.
Adrese: Z. Tusnolobovas – Marčenko iela 1, Polocka, Vitebskas apgabals, Baltkrievija, + 375 214 43-44-21, war.polotsk.museum.by

29. Padomju Savienības varones Z. Tusnolobovas – Marčenko dzīvoklis–muzejs
Memoriālā muzeja ekspozīcija izvietota vienā no dzīvojamās mājas istabām, kurā savas dzīves pēdējos gadus aizvadīja Polockas Goda pilsone, vīrišķīgā medmāsa Z. Tusnolobova – Marčenko, kas Lielā Tēvijas kara laikā izglāba daudzu karavīru un oficieru dzīvību. Te ir iespēja aplūkot eksponātu – Starptautiskā Sarkanā Krusta komitejas medaļu, kas medicīnas māsām tika piešķirta par uzticību savam darbam un drosmi, sniedzot palīdzību ievainotajiem un slimajiem kara un miera apstākļos.
Adrese: 23. Gvardeicev iela 1, Polocka, Vitebskas apgabals, Baltkrievija,
+ 375 214 439469, tusnolobova.polotsk.museum.by

Citi apskates objekti Polockā:
Piemiņas zīme „Eiropas ģeogrāfiskais centrs”
Piemiņas zīme tika uzstādīta 2008.gada 31.maijā. Ikvienam ir iespēja iegādāties sertifikātu ar savu vārdu, kas apliecina, ka tā īpašnieks ir apmeklējis Polocku un bijis Eiropas centrā.
Adrese: F.Skorinas prospekts, Polocka, Vitebskas apgabals, Baltkrievija.

Piemineklis burtam «Ў»
Piemineklis uzstādīts 2003. gada septembrī netālu no piemiņas zīmes „Eiropas ģeogrāfiskais centrs”. Tas akcentē uzmanību burtam, kas ir sastopams tikai baltkrievu valodas alfabētā un atgādina par baltkrievu tautas kultūras un valodas savdabību.
Adrese: F. Skorinas prospekts, Polocka, Vitebskas apgabals, Baltkrievija.

Borisa akmens
Borisa akmens – XII gs. epigrafikas piemineklis. Uzstādīts 1981.gadā Augšējās pils teritorijā, netālu no Sofijas katedrāles. Līdz tam atradās Zapadnaja Dvina (Daugavas) upes gultnē, netālu no Novopolockas. Akmenī iekalts krusts un uzraksts: «ХС НИКА», „Dievs, palīdzi savam vergam Borisam”. Leģenda vēsta, ka Polockas kņazs Boriss Vseslavičs, kurš valdīja XII gadsimtā, esot pavēlējis uz visiem šādiem akmeņiem, kas bija pagāniskā kulta objekti, iekalt krustu un šādu uzrakstu.
+375 2144 26949 (Polockas TIC).

Sarkanais tilts
Tilts pār Polotas upi savu nosaukumu ieguva 1812.gada oktobrī pēc asiņainajām kaujām starp Krievijas un Francijas armiju. Katra karojošā puse šajā cīņā zaudēja ap 14 000 cilvēku. Aculiecinieki zināja stāstīt, ka tilts bija kā noliets ar asinīm, tāpēc to sāka dēvēt par Sarkano. 1975. gadā vecā tilta vietā uzcēla jaunu un tam līdzās novietoja memoriālo piemiņas zīmi.
+375 2144 26949 (Polockas TIC).

Jezuītu kolēģija
Jezuītu kolēģiju nodibināja 1581.gadā, tā bija vidējās izglītības mācību iestāde. Sākotnēji jezuītu kolēģijas ēka bija celta no koka, bet XVIII gs. sākās mūra celtnes būvniecība. 1812.gadā kolēģijai piešķīra akadēmijas statusu. No 1835.gada līdz ХХ gs. sākumam bijušajā jezuītu kolēģijas ēkā atradās Polockas kadetu korpuss. Mūsdienās te izvietojušies Polockas valsts universitātes mācību korpusi, bet vienā no ēkām – Mākslas galerija, kas ir Nacionālā Polockas vēstures un kultūras muzejrezervāta filiāle.
Adrese: Streļeckaja iela 4, Polocka, Vitebskas apgabals, Baltkrievija,
+375 2144 26949 (Polockas TIC).

Ivana Bargā valnis
XVI gadsimta fortifikācijas piemineklis. Uzcelts 1563.gadā Livonijas kara laikā saskaņā ar Ivana Bargā pavēli pēc Polockas iekarošanas. Aizsargvalnis ir Apakšējās pils aizsarnocietinājums, kura teritorijā izvietojās krievu strēlnieku garnizons.
+375 2144 26949 (Polockas TIC).

Nakšņošanas vietas:
Viesnīca «Двина», Fr. Skorinas prospekts 13, Polocka, Vitebskas apgabals, Baltkrievija, +375 214 42 22 35, +375 2144270 44, www.slavyanskiy.by
Viesnīca«Парус», Ņižņe Pokrovskaja iela 50, Polocka, Vitebskas apgabals, Baltkrievija, +375 214 42 51 70, +375 214 42 54 15, polotskrowing-cor@mail.ru
Hostelis «София», Šmita šķērsiela 20, Vitebskas apgabals, Baltkrievija, +375 214 48 13 41, www.sofiahostel.by

Kur paēst:
Restorāns «Славянский», Fr. Skorinas prospekts 13, Polocka, Vitebskas apgabals, Baltkrievija, +375 214 46 07 97
Kafejnīca «Дамиан», Ņižņe Pokrovskaja iela 41b, Polocka, Vitebskas apgabals, Baltkrievija, +375 214 42 87 66
Kafejnīca «Дионис», Oktjabrskaja iela 25, Polocka, Vitebskas apgabals, Baltkrievija, +375 214 42 31 48
Kafejnīca «У Камина», Fr. Skorinas iela 34, Polocka, Vitebskas apgabals, Baltkrievija, +375 214 42 31 64
Kafejnīca «Волна», Ņižņe Pokrovskaja iela 50a, Polocka, Vitebskas apgabals, Baltkrievija, +375 214 45 81 73
Kafejnīca «Раздол», Tolstova iela, Polocka, Vitebskas apgabals, Baltkrievija, +375 214 42 04 33

Polockas tūrisma informācijas centrs
Fr. Skorinas prospekts 8, Polocka, Vitebskas apgabals, Baltkrievija
+375 214 426949, polotsk-sport@mail.ru, www.polotskturizm.by, www.belladvina.com