Uzņēmumi radošo industriju sektoros Latgalē


Radošās industrijas ir aktivitātes, kas balstās uz individuālo vai kolektīvo radošumu, prasmēm un talantu un kuras, izveidojot un izmantojot intelektuālo īpašumu, spēj celt labklājību un radīt darba vietas. Radošās industrijas rada, attīsta, ražo, izmanto, izrāda, izplata, saglabā produktus, kam piemīt ekonomiska, kultūras un/vai izklaides vērtība (Valsts kultūrpolitikas vadlīnijās 2006.-2015.gadam (MK.18.04.2006. Rīkojums Nr.264), Latvijas Nacionālajā Attīstības plānā 2007.-2013.gadam (MK 04.07. 2006. Noteikumi Nr.564) un pētījumā „Radošās industrijas Latvijā” (BICEPS, 2007)).
Radošo industriju sektori:

  • Literatūra, prese un poligrāfija – iekļauta grāmatniecība un literatūra no rakstniecības (mākslinieciskā un literārā darbība) līdz grāmatu izdošanai; ziņu aģentūru darbība, laikrakstu, žurnālu un periodisko izdevumu iespiešana un izdošana, arī citi izdevējdarbības veidi un poligrāfijas aktivitātes;
  • Vizuālā māksla – apvienotas visas nozares, kas nodarbojas ar vizuāli novērtējamiem un baudāmiem kultūras produktiem, to ražošanu un izplatīšanu: glezniecība, tēlniecība, grafika, arhitektūra, fotogrāfija, juvelierizstrādājumi, lietišķā māksla, modes un mēbeļu dizains, grafiskais dizains;
  • Audiomāksla – iekļautas visas aktivitātes, kas saistītas ar mūzikas un cita veida skaņu mākslas radīšanu, ražošanu, izplatīšanu utt.: mūzika, pasaku, dzejas un citi lasījumi, mūzikas instrumentu ražošana, skaņu ierakstu izdošana un skaņu ierakstu reproducēšana, mūzikas radīšana (komponisti, aranžētāji un izpildītāji, kas iekļauti mākslinieciskajā un literārajā darbībā un arī dažādu citu nozaru uzņēmumos), mūzikas producenti un aģenti;
  • Audiovizuālā māksla – kino un video filmu uzņemšana, izplatīšana, reproducēšana, demonstrēšana, arī interneta lapu dizains, kustību grafika, videospēļu izstrāde, mūzikas videoklipi utt.;
  • TV, radio un interaktīvie mediji – iekļauti audio un audiovizuālie plašsaziņas līdzekļi jeb mediji, interaktīvie mediji (portāli, vortāli, meklētāji, arī informatīvās lapas);
  • Reklāma – ietilpst reklāmas, mediju, sabiedrisko attiecību aģentūras, mārketinga komunikāciju un tirgus izpētes uzņēmumi, reklāmas izgatavotāji un reklāmas izvietotāji (ari vides reklāmas stendu un vietu turētāji, utt.;
  • Izpildītājmāksla – ietilpst teātris, opera, balets, koncerti, cirks, deja, šo mākslu festivāli, dažādas performances un izrādes;
  • Kultūras atbalsts – ietilpst kultūras mantojums, kultūrizglītība un citas aktivitātes, kas vērstas uzkultūras un radošo industriju produktu (kopuma) saglabāšanu, izplatīšanu, popularizēšanu un izpratnes veidošanu par tiem;
  • Atpūta, izklaide un citas radošās darbības – ietilpst atpūtas un izklaides parki, izklaides programmatūras radītāji, masu pasākumu un bērnu ballīšu organizētāji utt.

Uzņēmumi radošo industriju sektoros

Literatūra, prese un poligrāfija
Vizuālā māksla
Audiomāksla
Audiovizuālā māksla
TV, radio un interaktīvie mediji
Reklāma
Izpildītājmāksla
Kultūras atbalsts
Atpūta, izklaide un citas radošās darbības