Īsi par projektu


 

 


 

Projekta apakšmērķi

 • izpētīt izglītības piedāvājumu attiecībā uz radošo industriju profesijām;
 • izpētīt radošo industriju nozaru attīstības potenciālu projekta teritorijā, noteikt nozares, kurām ir lielākais attīstības potenciāls katrā reģionā;
 • veidot izpratni par radošajām industrijām, to nozīmi, specifiku, struktūru un attīstības potenciālu;
 • veicināt radošo ideju komercializāciju;
 • izveidot atbalsta infrastruktūru pašvaldībās, pie mākslas, mūzikas skolām, jauniešu iniciatīvas centriem;
 • radīt bāzi prakses vietu nodrošinājumam un mentoringa kustībai radošo industriju nozarēs;

Projekta uzdevumi

 • izpētīt izglītības piedāvājumu attiecībā uz radošo industriju profesijām;
 • izpētīt radošo industriju nozaru attīstības potenciālu projekta teritorijā, noteikt nozares, kurām ir lielākais attīstības potenciāls katrā reģionā;
 • veidot izpratni par radošajām industrijām, to nozīmi, specifiku, struktūru un attīstības potenciālu;
 • veicināt radošo ideju komercializāciju;
 • izveidot atbalsta infrastruktūru pašvaldībās, pie mākslas, mūzikas skolām, jauniešu iniciatīvas centriem;
 • radīt bāzi prakses vietu nodrošinājumam un mentoringa kustībai radošo industriju nozarēs.

Projekta aktivitātes

1. Projekta vadība un publicitāte
2. Radošo ideju un darbu komercializācijas veicināšana
a. Radošo industriju pārstāvju, uzņēmēju un profesionālo izglītības iestāžu skolēnu sadarbības veicināšanas pasākumi (forums, semināri, meistarklases, konkurss, konference);
b. Pētījums par radošo industriju nozaru attīstību Latvijas un Lietuvas pierobežu reģionos, lai apzinātu RI jomā strādājošo uzņēmēju skaitu un izglītības programmu piedāvājumu, kā arī noteiktu nozares ar lielāko attīstības potenciālu;
c. Mārketinga aktivitātes.
3. Radošo industriju infrastruktūras uzlabošana uz esošo mākslas, mūzikas skolu un jaunrades centru bāzes.

Kontakti

Projekta koordinatore – Sarmīte Teivāne, radošo industriju speciāliste – Vita Viļevko, tālrunis 29217010.