18.01.2012. Notika seminārs par aktualitātēm fotomākslā.

Latgales Plānošanas reģions (LPR) Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta „Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos”, Nr.: LLIII-194 („Development of joint strategy and cooperation network for promotion of creative industries”) ietvaros 2012. gada 18. janvārī Rēzeknes pilsētas kultūras namā (Brāļu Skrindu iela 3, Rēzekne ) organizēja semināru ”Aktuālais dokumentālajā un radošajā fotogrāfijā”.

Semināra mērķis bija veicināt radošās darbnīcas dalībnieku izpratni par dokumentālās un radošās fotogrāfijas diskursu, pievēršoties fotogrāfijas mērķu, vēstījumu un metožu hibridizācijai un transformācijai mediju laikmetā. Semināru vadīja pasaulē pazīstams fotomākslinieks, Dr. Paed. Alnis Stakle, kas kā fotomākslinieks kopš 2005. gada ir īstenojis vairāk nekā 10 personālizstādes un piedalījies vairāk nekā 40 grupu izstādēs Latvijā un pasaulē. A. Stakle ir vadījis fotožurnālistikas, radošās fotogrāfijas un vizuālās kultūras studiju kursu Daugavpils Universitātē, Rīgas Stradiņa Universitātē un Latvijas Kultūras koledžā, ir bijis radošo meistardarbnīcu vadītājs Latvijā un Anglijā.

Semināra laikā notika lekcija un diskusija par fotogrāfijas būtību ikdienā, fotožurnālistikā un mākslā, par skatīšanos un nozīmes piešķiršanas procesiem fotogrāfijas ietvaros, par fotogrāfijas pielietojuma nolūkiem: vernakulāro, dokumentālo un mākslas kontekstiem, par radošo fotogrāfiju Latvijā un pasaulē u.c. ar fotomākslu saistītiem jautājumiem.
Seminārā piedalījās projektā iesaistīto partneru (Zemgales plānošanas reģiona, Kurzemes plānošanas reģiona, Latgales plānošanas reģiona, Liepājas mākslas skola, Jelgavas dome, Kuldīgas novada pašvaldība, Rundāles novada pašvaldība, Ventspils pilsētas dome, Pļaviņu mākslas skola, Ozolnieku pašvaldība, Aizkraukles novada pašvaldība, Šauļu reģiona attīstības aģentūra (Lietuva), Klaipēdas Universitāte (Lietuva), Rokiškis jauniešu centrs (Lietuva), Birstonas pašvaldība (Lietuva) un Visaginas bērnu centrs (Lietuva)) bērnu mākslas skolu audzēkņi, profesionālo mākslas skolu audzēkņi, mākslas studenti un interesenti, kuri ar saviem darbiem piedalījās paralēli notiekošajā foto izstādē „Mani stāsti”, kā arī viņu skolotāji.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 189 592 eiro. No tām – 998 977,80 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts. Latgales plānošanas reģiona izmaksas sastāda 100 000 eiro, no kuriem 85 000 eiro ir ERAF līdzfinansējums. Projekta ieviešana notiks līdz 2012. gada 30. aprīlim.

Papildus informācija:
Vita Viļevko
t.: 29217010
e-pasts: vita.vilevko@latgale.lv

Fotogrāfijas: