20.01.2012. Izstāde „Paralēlās ainavas”

Latgales Plānošanas reģions (LPR) Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam atbalstītā projekta „Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos”, Nr.: LLIII-194 („Development of joint strategy and cooperation network for promotion of creative industries”) ietvaros organizēja audio un video izstādi „Paralēlās ainavas”.

Izstādes mērķis ir aktivizēt radošo darbību starp Latvijas plānošanas reģiona mākslas mācību iestādēm un Lietuvas pierobežas mākslas mācību iestādēm, tādējādi pieredzes apmaiņas ceļā gūstot jaunas zināšanas un veidojot diskusiju par profesionālās mākslas un dizaina izglītības attīstību ilgtermiņā.

Izstādes “Paralēlās ainavas” darbos tiek atklātas aktuālās tendences jauno video un audio mākslinieku pieejās un skatījumos, pētot ainavas, interjerus un cilvēkus, kā arī inscenējot pārsteidzošo un dokumentējot ikdienišķo. Izstādē aplūkojami 80 darbi, kas tiek demonstrēti ar 2 projektoru palīdzību. Lai varētu pēc iespējas labāk izjust „Paralēlo ainavu” esamību, izstādes veidotāji apmeklētājiem piedāvā iespēju skatīt izstādes darbus ar 3D efekta brillēm. Tādējādi ir iespēja izbaudīt stereoskopisku bildi jeb dziļuma ilūziju skatāmajos attēlos.

Izstādē ar saviem darbiem piedalas bērnu mākslas skolu, profesionālo mākslas skolu audzēkņi, mākslas studenti, kā arī interesenti no Zemgales plānošanas reģiona, Kurzemes plānošanas reģiona, Latgales plānošanas reģiona, Liepājas mākslas skolas, Jelgavas domes, Kuldīgas novada pašvaldības, Rundāles novada pašvaldības, Ventspils pilsētas domes, Pļaviņu mākslas skolas, Ozolnieku pašvaldības, Aizkraukles novada pašvaldības, Šauļu reģiona attīstības aģentūras (Lietuva), Klaipēdas Universitātes (Lietuva), Rokišku jauniešu centra (Lietuva), Birstonas pašvaldības (Lietuva) un Visaginas bērnu centra (Lietuva).

Izstādes apskatāma Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultātes Mākslu galerijā (Saules ielā 1/3, Daugavpilī) līdz 2012. gada 17. februārim. Ieeja izstādē ir bez maksas.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 189 592 eiro. No tām – 998 977,80 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts. Latgales plānošanas reģiona izmaksas sastāda 100 000 eiro, no kuriem 85 000 eiro ir ERAF līdzfinansējums. Projektu realizē Projekta ieviešana notiks līdz 2012. gada 30. aprīlim.

Papildus informācija:
Vita Viļevko
Latgales Plānošanas reģions
t.: 29217010

Forogrāfijas: