28.04.2012. Radošo industriju centri Latgalē saņēmuši jaunu aprīkojumu

Latgales Plānošanas reģions (LPR) Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam atbalstītā projekta „Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos”, Nr.: LLIII-194 („Development of joint strategy and cooperation network for promotion of creative industries”) ietvaros ir papildinājis materiāltehnisko bāzi un nodrošinājis grāmatu iegādi diviem radošo industriju centriem Latgalē – Daugavpils Mākslas vidusskolai „Saules skola” un Rēzeknes Mākslas vidusskolai.

Radošo industriju centru mērķis ir piedāvāt papildus izglītošanās iespējas radošo industriju izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem, kā arī ikvienai radošajās industrijās ieinteresētai personai sekojošās nozarēs – fotografēšanā, mākslā, video, skaņā, dizainā.

Centri tika aprīkoti ar jaunāko profesionālo literatūru šajās radošajās jomās. Kopumā tika iegādātas pasaules mēroga 195 profesionālas grāmatas un žurnāli latviešu, krievu un angļu valodā mākslas, dizaina un foto nozarēs. Bez tā radošo industriju centri ir saņēmuši arī darba materiālus – rāmīšus, otas, molbertus, kā arī izstāžu ierīkošanai nepieciešamo papildaprīkojumu.

Izveidotajos centros ikviens interesents bez maksas varēs izmantot grāmatas un žurnālus zināšanu apguvei, kā arī izmantot centra materiālus izstāžu darbu izgatavošanai.

Daugavpils mākslas vidusskolas „ Saules skola” ir vidējās profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Tās pirmsākumi meklējami 1917.gada, kad Daugavpilī tika atklāti šūšanas un rokdarbu kursi. No 1983.gada tā darbojās kā Bērnu mākslas skola, bet pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas tika atjaunota arī Saules skola. 1992.gada 20.februārī tiek atjaunota kā Daugavpils Lietišķās mākslas vidusskola. Kopš 2008.gada 1.oktobra darbojas profesionālās ievirzes izglītības programmas filiāles Aglonā un Ilūkstē.

Rēzeknes Mākslas un dizaina skola ir profesionālās vidējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītība iestāde, kas darbojas no 1959.gada. Tajā mācās audzēkņi no Latgales pilsētām un novadiem, kā arī no citiem reģioniem. 1995.gadā skola iegādājās ēku Rēzeknē Mākslas namu – arhitektūras pieminekli, kas ir kļuvis par skolas mācību prakses bāzi, kurā audzēkņi veikuši šī, 19.gs. beigu, kultūras pieminekļa izpētes, restaurācijas, remonta un rekonstrukcijas darbus.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 189 592 eiro. No tām – 998 977,80 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.gadam atbalsts. Latgales plānošanas reģiona izmaksas sastāda 100 000 eiro, no kuriem 85 000 eiro ir ERAF līdzfinansējums. Projekta ieviešana notiks līdz 2012. gada 30. aprīlim.

Papildus informācija:
Vita Viļevko
Latgales plānošanas reģions
t.: 29217010