18.01.2012. Tika atklāta fotoizstāde „Mani stāsti”

Latgales Plānošanas reģions (LPR) Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam atbalstītā projekta „Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos”, Nr.: LLIII-194 („Development of joint strategy and cooperation network for promotion of creative industries”) ietvaros 2012.gada 18.janvārī Rēzeknes pilsētas kultūras namā (Brāļu Skrindu ielā 3) atklāja foto izstādi „Mani stāsti”.

Foto izstādē apskatāmi projekta partneru bērnu mākslas skolu, profesionālo mākslas skolu audzēkņu un mākslas studentu darbi, kas ataino viņu dzīves redzējumu, fotografējot pazīstamo un nepazīstamo, pētot ainavas, interjerus un cilvēkus, kā arī inscenējot pārsteidzošo un dokumentējot ikdienišķo. Tā ir iespēja ikvienam apmeklētājam atklāt jauno fotomākslinieku skatījumu par skaisto viņu personīgajā ikdienā, radot vienotu stāstu par jauno un globalizēto pasauli.
Kopumā izstādē aplūkojami 80 darbi, kas nākuši no Zemgales plānošanas reģiona, Kurzemes plānošanas reģiona, Latgales plānošanas reģiona, Liepājas mākslas skolas, Jelgavas domes, Kuldīgas novada pašvaldības, Rundāles novada pašvaldības, Ventspils pilsētas domes, Pļaviņu mākslas skolas, Ozolnieku pašvaldības, Aizkraukles novada pašvaldības, Šauļu reģiona attīstības aģentūras (Lietuva), Klaipēdas Universitātes (Lietuva), Rokišku jauniešu centra (Lietuva), Birstonas pašvaldības (Lietuva) un Visaginas bērnu centra (Lietuva) autoriem.

Izstādes ir apskatām līdz 2012.gada 10.februārim. Ieeja izstādē ir bez maksas.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 189 592 eiro. No tām – 998 977,80 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.gadam atbalsts. Latgales plānošanas reģiona izmaksas sastāda 100 000 eiro, no kuriem 85 000 eiro ir ERAF līdzfinansējums. Projekta ieviešana notiks līdz 2012. gada 30. aprīlim.

Papildus informācija:
Vita Viļevko
t.: 29217010
e-pasts: vita.vilevko@latgale.lv

Fotogrāfiju galerija: