25.11.2011. Notika seminārs par dizaina nozīmi un tendencēm mūsdienās

Latgales Plānošanas reģions (LPR) Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta „Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos”, Nr.: LLIII-194 („Development of joint strategy and cooperation network for promotion of creative industries”) ietvaros 2011. gada 25. novembrī Daugavpils Olimpiskajā centrā (Stadiona ielā 1) organizēja semināru par mākslas un dizaina aktualitātēm un tendencēm Latvijā un pasaulē „Dizains kā pievienotā vērtība”.

Semināra mērķis bija veidot izpratni par radošajām industrijām, to nozīmi, specifiku, struktūru un attīstības potenciālu, veicinot radošumu ikvienā cilvēkā, mācot tiem atrast, sadarboties un paplašināt redzesloku, kā arī veicināt radošo industriju komercializāciju.
Semināra laikā eksperte, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas izglītības programmu vadītāja, Dizaina informācijas centra projektu vadītāja Inese Pētersone stāstīja par Eiropas dizainu 21. gadsimtā, informācijas apmaiņas nozīmi dizaina procesu attīstībā, iepazīstināja ar Dizaina centra darbību, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Zīmolu fondu, kā arī pastāstīja par inovatīvu starpdisciplināras sadarbības risinājumu.

Seminārā piedalījās projektā iesaistīto partneru bērnu mākslas skolu audzēkņi, profesionālo mākslas skolu audzēkņi, mākslas studenti, kuri ar saviem darbiem iesaistījušies paralēli notiekošajā mākslas un dizaina radošo darbu izstādē „Mēs dzīvojam vienotā telpā”, kā arī viņu skolotāji.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 189 592 eiro. No tām – 998 977,80 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts. Latgales plānošanas reģiona izmaksas sastāda 100 000 eiro, no kuriem 85 000 eiro ir ERAF līdzfinansējums. Projekta ieviešana notiks līdz 2012. gada 30. aprīlim.

Papildus informācija:
Sarmīte Teivāne
Latgales Plānošanas reģions
E-pasts: sarmite.teivane@latgale.lv