16.-18.08.2011. Projekta Darba grupas tikšanās Klaipēdā

2011. gada 16.-17. augustā Klaipēdā (Lietuva) notika projekta Darba grupas tikšanās, kurā piedalījās projekta vadība un partnerorganizāciju koordinatori.
Tikšanās laikā tās dalībnieki informēja par paveikto, iepazīstināja klātesošos ar aktivitātēm, kas projekta laikā vēl norisināsies, kā arī diskutēja par aktuālākajām problēmām, ar kurām nākas saskarties projekta realizācijas laikā. Sanāksmes turpinājumā projekta vadītāja pastāstīja par projekta atskaites rezultātiem, aktualizēja jautājumu par projekta publicitāti.

Papildus informācija:
Sarmīte Teivāne
Latgales Plānošanas reģions
E-pasts: teivane@inbox.lv