25.11.2011. Noslēgušās apmācības par radošajiem resursiem

Latgales Plānošanas reģions (LPR) Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam atbalstītā projekta „Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos”, Nr.: LLIII-194 („Development of joint strategy and cooperation network for promotion of creative industries”), ietvaros organizēja trīs bezmaksas apmācības par radošo resursu apzināšanu un pielietošanu „Mūsu radošie resursi XXI gadsimta iespējām”.


Pirmās apmācības notika 2011. gada 27.-27.oktobrī Daugavpilī, kurās piedalījās 60 mākslas un mūzikas skolu skolotāji un lektori no Latgales un Visaginas (Lietuva). Otrajās (11.-12. novembrī Rēzeknē) un trešajās (24. – 25. novembrī Daugavpilī) apmācībās piedalījās Latgales profesionālo skolu audzēkņi un studenti, kā arī jebkurš interesents radošo industriju nozarēs (pa 20 katrā grupā)..

Apmācību mērķis bija veicināt apmācību dalībnieku izpratni par radošo industriju (RI) attīstību, to nozīmi, specifiku, struktūru un attīstības potenciālu, palīdzēt tiem apzināt savus iekšējos radošos resursus, tos „iesaiņot” un izstrādāt ceļa karti to komercializēšanai, kā arī būtiski uzlabot savu kā indivīda konkurētspēju atbilstoši XXI gadsimta prasībām un iespējām.

Apmācību laikā to dalībnieki mācījās izprast RI būtību un lomu ekonomikas attīstībā, orientēties RI spēlētāju lokā un veidot partnerību savu profesionālo mērķu sasniegšanai, izprast radošuma un inovācijas jēdzienus un to lomu indivīda izaugsmē, iepazīt savus iekšējos radošos resursus un pielietot tos profesionālai izaugsmei u.c. ar RI un to komercializāciju saistītas būtiskas lietas. Noslēgumā katrs apmācību dalībnieks saņēma apliecinājumu par izieto kursu.

Nodarbības vadīja RI jomā pieredzējuši eksperti no biedrības „Zināšanu un inovāciju sabiedrība” (ZINIS): MBA Vita Brakovska, M.Soc.Sc. Viesturs Zeps, M.Soc.Pol. Iveta Cīrule un MA Starptautiskajās attiecībās Liene Kuplā.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 189 592 eiro. No tām – 998 977,80 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts. Latgales plānošanas reģiona izmaksas sastāda 100 000 eiro, no kuriem 85 000 eiro ir ERAF līdzfinansējums. Projekta ieviešana notiks līdz 2012. gada 30. aprīlim.

Papildus informācija:
Sarmīte Teivāne
Latgales Plānošanas reģions
E-pasts: sarmite.teivane@latgale.lv