30.04.2012. Latgales aktivitātes projektā par radošajām industrijām tuvojas noslēgumam

Latgales Plānošanas reģions (LPR) no 2010. gada novembra līdz 2012. gada aprīļa beigām sekmīgi realizēja Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstīto projekta „Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos”, ieviešanas Nr.: LLIII-194 („Development of joint strategy and cooperation network for promotion of creative industries”), aktivitātes Latgalē.

Projekta galvenais mērķis bija radīt labvēlīgu vidi radošo industriju attīstībai Latgales reģionā – šādi veicinot uzņēmējdarbību, kas balstīta uz jaunu produktu, tehnoloģiju ieviešanu un radošu ideju novešanu līdz ražošanai. Projekta mērķauditorija bija profesionālās mākslas un mūzikas izglītības iestādes, to darbinieki un pedagogi, skolēni un studenti, valsts un pašvaldību iestādes, kā arī citi interesenti.

Projekta ietvaros Latgalē norisinājās virkne dažādu aktivitāšu: tika organizētas apmācības mākslas un mūzikas skolu skolotājiem un lektoriem, profesionālo skolu audzēkņiem un studentiem, kā arī jebkuram indivīdam, kas ieinteresēts radošo industriju nozarēs no Latgales un Visaginas (Lietuva); lai nodrošinātu pieredzes apmaiņu un veicinātu mākslas un dizaina nozaru attīstību, kā arī profesionālismu un dizaina produktu komercializāciju, projekta ietvaros tika noorganizētas 3 dažādas izstādes: mākslas/dizaina, video/skaņu mākslas un fotografēšanas nozares izstādes, kuru atklāšanās piedalīsies arī attiecīgās nozares speciālisti un vadīja seminārus izstādes dalībniekiem – projekta partneru pārstāvjiem; Latgales Plānošanas reģions, realizējot projektu piedalījās arī pētījumā par audiovizuālās mākslas, multimediju, dizaina un citu radošo industriju attīstību Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās ar mērķi apzināt šinīs jomās darbojošos uzņēmējus un izglītības programmu piedāvājumu, Latgalē noteikt nozares ar lielāko attīstības potenciālu, bet noslēdzot projektu, divi radošo industriju centri – Daugavpils Mākslas vidusskola „Saules skola” un Rēzeknes Mākslas vidusskola tika apgādāti ar nepieciešamajām grāmatām, žurnāliem un darba materiāliem.

Kopumā projektā darbojās 16 partneri: Kurzemes, Zemgales un Latgales plānošanas reģioni, Jelgavas un Ventspils pašvaldības, Aizkraukles, Kuldīgas, Rundāles un Ozolnieku novada pašvaldības, kā arī Liepājas un Pļaviņu Mākslas skolas. Savukārt Lietuvas pusi projektā pārstāvēs Šauļu reģiona Attīstības aģentūra, Klaipēdas Universitāte, Birštonas pašvaldība, Rokišķu Jauniešu centrs un Visaginas Bērnu centrs.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 189 592 eiro. No tām – 998 977,80 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts. Latgales plānošanas reģiona izmaksas sastāda 100 000 eiro, no kuriem 85 000 eiro ir ERAF līdzfinansējums. Projekta ieviešana notiks līdz 2012. gada 30. aprīlim.

Papildus informācija:
Vita Viļevko
Latgales plānošanas reģions
t.: 29217010