Latgales plānošanas reģionā uzlabo publisko pakalpojumu kvalitāti.

Latgales plānošanas reģions uzsācis Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā projekta „Publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Latgales plānošanas reģionā” īstenošanu.


Latgales plānošanas reģiona Projektu plānošanas un ieviešanas nodaļas projektu vadītāja Guna Smelcere informē, ka projekta mērķis ir uzlabot publisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un pieejamību Latgales plānošanas reģiona iedzīvotājiem un uzņēmumiem, izstrādājot Vienas pieturas aģentūras (VPA) tipveida projektu – VPA izveidošanas rokasgrāmatu kā pilotprojektu trim dažāda lieluma pašvaldībām.

Projektā paredzēts trīs dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Jēkabpili un Ventspili, kur tā dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar Jēkabpils Vienas pieturas aģentūras darbību un elektronisko pakalpojumu sniegšanu Ventspils domē, kā arī četru dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Helsinku reģionu Somijā, kur paredzēta Helsinku reģiona administrācijas apmeklēšana un pieredzes pārņemšana elektronisko pakalpojumu sniegšanas jomā.

Īstenojot projektu, Latgales plānošanas reģiona un pašvaldību darbiniekiem paredzētas apmācības par kvalitātes vadības aspektiem VPA darbībā, par VPA tipveida plānu piemērošanu Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās, par elektronisko pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Nepieciešamību izveidot VPA Latgales reģionā uzsver arī Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne: „Sakarā ar to, ka šobrīd ir notikusi dažāda līmeņa pakalpojumu samazināšana un reģiona iedzīvotājiem, institūcijām un uzņēmējiem nav pieejami daudzi pakalpojumi dzīves vietā, ir svarīgi apzināt un nodrošināt pēc iespējas vairāk valsts un reģiona iestāžu pakalpojumus tuvāk iedzīvotāju un uzņēmēju dzīves vietai. Projekta īstenošanas rezultātā Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās tiks veicināta elektronisko pakalpojumu sniegšana un uzlabosies publisko pakalpojumu kvalitāte.”

Projekts tiek īstenots ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātes „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī” ietvaros. Projekts ilgs līdz 2011.gada 30.aprīlim. Projekta “Publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas Latgales plānošanas reģionā” kopējās apstiprinātās izmaksas ir 25 518 lati.

85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% finansē Latvijas valsts. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Informāciju sagatavoja:

Harijs Vucins, kompānija „13.STĀVS”
e-pasts: harijs@13stavs.lv, tālr./fakss: +371 654 21243

Papildus informācija:

Guna Smelcere, projekta vadītāja
e-pasts: guna.smelcere@latgale.lv, tālr. Nr. +371 654 28111