Galerija

Projektu līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds


Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ventspili un Jēkabpili

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Helsinkiem Somijā