Projekta aktivitātes

Projektu līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds


Informatīvais seminārs “Vienas pieturas aģentūras principa ieviešana Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās”, 28.04.2011., „Hotel Dinaburg”, Dobeles iela 39, Daugavpils


Apmācību seminārs “Vienas pieturas aģentūras (VPA) princips pašvaldībā”, 06.-07.04.2011., viesu māja „Zaļā sala”, Litavnieki, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads


Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ventspili un Jēkabpili

Projekta „Publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Latgales plānošanas reģionā” ietvaros 2010. gada 15.-17.novembrī notika Latgales plānošanas reģiona un pašvaldību pieredzes apmaiņas brauciens uz Ventspils pilsētas un Jēkabpils pilsētas pašvaldībām. Pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās 25 cilvēki.


Pieredzes apmaiņas brauciens uz Helsinkiem Somijā

Projekta „Publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Latgales plānošanas reģionā” ietvaros 2010.gada 23.-26.novembrī notika Latgales plānošanas reģiona un pašvaldību pieredzes apmaiņas braucienu uz Helsinkiem (Somijā). Pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās 9 cilvēki.

Somijā brauciena dalībnieki tikās ar Somijas Nodarbinātības un ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, Finanšu ministrijas pārstāvjiem, Somijas Pašvaldību asociācijas pārstāvjiem un Helsinku pilsētas pašvaldības pārstāvi.

Šobrīd pēc izmaiņām valsts pārvaldē Somijā pašvaldību jautājumi ir Finanšu ministrijas kompetencē, bet reģionālās attīstības un reģionālās politikas jautājumi, kas arī ļoti saistīti ar pašvaldībām – Nodarbinātības un ekonomikas ministrijas kompetencē (iepriekš pašvaldības jautājumi bija Iekšlietu ministrijas kompetencē).

Somijas pašvaldību asociācijā brauciena dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Somijas pašvaldību sistēmu un pašvaldību aktualitātēm.

Helsinku pilsētas domē bija praktiska rakstura tikšanās – apskatot iedzīvotājiem (apmeklētājiem) piedāvātās iespējas, informāciju un pārrunājot jautājumus ar klientu apkalpošanas darbinieci. Helsinkos pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem ir decentralizēta un dekoncentrēta, netiek izmantota prakse, ka vienā vietā visi pakalpojumi.