Projekta aktivitātes


Ievadseminārs „Kvalitātes vadības pamatprincipi. ISO 9001 un sertifikācija” 14.05.2010.: apmācīti 38 Pārvaldes darbinieki, saņemtas 38 apliecības.
1.seminārs „Kvalitātes vadības sistēmas izstrāde un ieviešana” 24., 25., .28., 31.maijā: 16 stundas 2 daļās 2 dalībnieku grupām un apmācīti 41 Pārvaldes darbinieki
2.seminārs “Iekšējais audits”, 25. un 26.augustā: 16 stundas vienai dalībnieku grupai, kurā apmācīti 20 darbinieki
Izstrādāta Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes Kvalitātes vadības sistēma
Prezentācija (109.50 KB)
Izstrādāta Kvalitātes rokasgrāmata