Projekta rezultāti


Latgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programma 2010.-2017.gadam Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomē ir apstiprināta 2010.gada 16.jūnijā (protokols Nr.5, 5.p.).

Lai saņemtu atzinumu, aicinām projekta iesniedzējus līdz 2011.gada 1.jūlijam Latgales plānošanas reģionā (Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601) iesniegt atzinuma pieprasījuma vēstuli ar vēstulei pievienotu aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu (bez 8.sadaļas). Tālr./fakss 64624300


Latgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas 2010. – 2017. gadam

Pieejama šeit