Latgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas 2010. – 2017.gadam publiskā apspriešana 07.05.2010. – 06.06.2010.Par projektu  /  Projekta aktivitātes  /  Projekta rezultāti  /  Sadarbības partnera mājas lapaLatgales plānošanas reģions paziņo, ka no 2010.gada 7.maija līdz 2010.gada 6.jūnijam notiks Latgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas 2010. – 2017.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana. Apspriežamais dokuments ir publiski pieejams Latgales plānošanas reģiona mājas lapā www.latgale.lv, saite www.latgale.lv/lv/padome/apspriedes. Informējam, ka no 2010. gada 17. maija līdz 2010. gada 21. maijam notiks Latgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas 2010. – 2017.gadam 1.redakcijas publiskās apspriešanas semināri Latgales reģiona pašvaldībās:

  • 17.maijā, plkst. 11.00, Rēzeknes pilsētas domes telpās, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne;
  • 17.maijā, plkst. 15.00, Kārsavas novada domes telpās, Vienības ielā 53, Kārsava;
  • 18.maijā, plkst. 11.00, Balvu novada sociālās pārvaldes telpās, Raiņa iela 52, Balvi;
  • 18.maijā, plkst. 15.00, Viļakas novada domes telpās, Abrenes ielā 26, Viļaka;
  • 19.maijā, plkst. 11.00, Zilupes novada domes telpās, Raiņa ielā 13, Zilupe;
  • 19.maijā, plkst. 15.00, Dagdas novada domes telpās, Alejas ielā 4, Dagda;
  • 20.maijā, plkst. 11.00, Preiļu novada domes telpās, Raiņa bulvāris 19, Preiļi;
  • 20.maijā, plkst. 15.00, Ilūkstes novada kultūras centra telpās, Brīvības iela 12, Ilūkste;
  • 21.maijā, plkst. 11.00, Daugavpils sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centra telpās, Liepājas ielā 4, Daugavpils;
  • 21.maijā, plkst. 15.00, Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centra telpās, Domes iela 3, Līvāni.

Lūdzam priekšlikumus un iebildumus par Latgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas 2010. – 2017.gadam 1.redakciju iesniegt rakstveidā no 07.05.2010. līdz 06.06.2010., nosūtot tos elektroniski uz e-pasta adresi:
guna.smelcere (at) latgale.lv vai nosūtot pa pastu uz Latgales plānošanas reģiona juridisko adresi Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4600. Iebildumi un priekšlikumi, kas tiks iesniegti pēc minētiem termiņiem, kā arī anonīmi iesniegumi, netiks ņemti vērā.

Latgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programma 2010. – 2017.gadam tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda projekta “Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība Latgales plānošanas reģionā” ietvaros.

Informācija:

Guna Smelcere
LPR projektu vadītāja
guna.smelcere (at) latgale.lv
tālr.65428111