Projekta aktivitātes


Reģionālā darba grupas sanāksme 22.12.2009., plkst.11.00, Daugavpilī
Projekta „Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība Latgales plānošanas reģionā” reģionālās darba grupas sanāksme 18.02.2010., plkst. 11:00 – 16:00, Daugavpils sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centrs, Liepājas iela 4, Daugavpils
Projekta „Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība Latgales plānošanas reģionā” reģionālās darba grupas sanāksme 24.02.2010., plkst. 10:45 – 16:00, Daugavpils novada domes telpās, Rīgas iela 2, Daugavpils
Projekta „Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība Latgales plānošanas reģionā” reģionālās darba grupas sanāksme 02.03.2010., plkst. 11:00 – 16:00, Rēzeknes pilsētas domes telpās, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē
Projekta „Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība Latgales plānošanas reģionā” reģionālās darba grupas sanāksme 10.03.2010., plkst. 11:00 – 14:00, SIA „Grupa 93” biroja telpās, Kr.Barona iela 3 – 4, Rīga
Projekta „Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība Latgales plānošanas reģionā” reģionālās darba grupas sanāksme 13.03.2010., plkst. 11:00 – 13:00, SIA „Grupa 93” biroja telpās, Kr.Barona iela 3 – 4, Rīga
Projekta „Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība Latgales plānošanas reģionā” reģionālās darba grupas sanāksme 17.03.2010., plkst. 11:00 – 16:00, Līvānu Inženiertehnoloģiju un Inovāciju centra telpās (konferenču zālē), Domes iela 3, Līvāni
Projekta „Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība Latgales plānošanas reģionā” reģionālās darba grupas sanāksme 25.03.2010., plkst. 11:00 – 16:00, Sociālās aprūpes centra telpās, Celtnieku iela 7, Viļāni, Viļānu novads
Latgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas 2010. – 2017.gadam publiskā apspriešana 07.05.2010. – 06.06.2010.
            Latgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas 2010. – 2017.gadam publiskā apspriešana 07.05.2010. - 06.06.2010.
Publiskā diskusija “Sociālo pakalpojumu attīstības programma Latgales vajadzībām” Daugavpils, 2010. gada 28.jūnijs