Vienas vienības izmaksu metodika pašvaldību sniegto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem izmaksu kompensēšanai (spēkā līdz 30.06.2021).

Vienas vienības izmaksu metodika pašvaldību sniegto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem izmaksu kompensēšanai (spēkā līdz 30.06.2021). Vienas vienības izmaksu metodikas pielikumi:

1. pielikums. Pakalpojuma “Aprūpe mājās” apraksts

2. pielikums. Pakalpojuma “Dienas aprūpes centri personām ar garīga rakstura traucējumiem” apraksts

3. pielikums. Pakalpojuma “Grupu mājas (dzīvokļa) personām ar garīga rakstura traucējumiem” apraksts

4. pielikums. Pakalpojuma “Specializētās darbnīcas” apraksts

5. pielikums. Pakalpojuma “Speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts” apraksts”

6. pielikums. Pakalpojuma “Atbalsta grupa un grupas nodarbības” apraksts

7. pielikums. Atskaites par plānoto un faktiski saņemto pakalpojumu apjomu paraugs