Informatīvie materiāli


 

 


 

Prezentācijas:

Infografikas:

Pakalpojumu apraksti:

Labklājības Ministrijas materiāli:

 Deinstitucionalizācijas vienas vienības izmaksu metodika un tās pielikumi:

Papildus informējam, ka aktuālā metodikas redakcija pieejama LM tīmekļa vietnē.