Informatīvie materiāli


 

 


Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam ar grozījumiem nr.2 apstiprināts Sociālo pakalpojumu attīstības padomē 2019. gada 5.aprīlī

Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam ar grozījumiem nr.1 apstiprināts Sociālo pakalpojumu attīstības padomē 2018. gada 27. decembrī

 

Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam

Prezentācijas:

Infografikas:

Pakalpojumu apraksti:

Labklājības Ministrijas materiāli:

 Deinstitucionalizācijas vienas vienības izmaksu metodika un tās pielikumi:

Papildus informējam, ka aktuālā metodikas redakcija pieejama LM tīmekļa vietnē.