Izstrādātie dokumenti 

Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam ar grozījumiem nr. 11 (apstiprināts Sociālo pakalpojumu attīstības padomē 2021. gada 24. augustā)

Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam ar grozījumiem nr. 10 (apstiprināts Sociālo pakalpojumu attīstības padomē 2021. gada 28. jūnijā)

Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam ar grozījumiem nr.9 (apstiprināts Sociālo pakalpojumu attīstības padomē 2021. gada 3. februārī)

Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam ar grozījumiem nr.8 (apstiprināts Sociālo pakalpojumu attīstības padomē 2020. gada 27. novembrī)

Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam ar grozījumiem nr.7 (apstiprināts Sociālo pakalpojumu attīstības padomē 2020. gada 25. septembrī)

Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam ar grozījumiem nr.6 (apstiprināts Sociālo pakalpojumu attīstības padomē 2020. gada 25. maijā)

Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam ar grozījumiem nr.5 (apstiprināts Sociālo pakalpojumu attīstības padomē 2020. gada 24. februārī)

Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam ar grozījumiem nr.4 (apstiprināts Sociālo pakalpojumu attīstības padomē 2019. gada 29. oktobrī)

Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam ar grozījumiem nr.3 (apstiprināts Sociālo pakalpojumu attīstības padomē 2019. gada 4. septembrī)

Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam ar grozījumiem nr.2 (apstiprināts Sociālo pakalpojumu attīstības padomē 2019. gada 5.aprīlī)

Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam ar grozījumiem nr.1 (apstiprināts Sociālo pakalpojumu attīstības padomē 2018. gada 27. decembrī)

 

 

Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam

Latgales plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāna ieviešanas progresa izvērtējums par periodu līdz 2019. gada 31. decembrim.