Par dalību sanāksmē par deinstitucionizācijas procesa aktualitātēm un pieredzes apmaiņas vizītē

Latgales plānošanas reģions šī gada 27. jūlijā aicina projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (DI) iesaistīto Latgales pašvaldību Sociālo dienestu vadītājus un citus interesentus piedalīties sanāksmē par projekta ieviešanas aktualitātēm un pieredzes apmaiņas vizītē Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”.

Darba kārtība:

10:00 – 12:00Sanāksme par DI projekta aktualitātēm.Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, 1.stāvs
12:00 – 12:45Kafijas pauze
12:45 – 18:00Pieredzes apmaiņas vizīte Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”:
– Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas centrs (1 stunda)Liepājas iela 4, Daugavpils
– Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem (1,5 stundas)Arhitektu iela 21, Daugavpils
– Ģimenes atbalsta centrs/patversme un Grupu dzīvokļi (1 stunda)Šaurā iela 26, Daugavpils
– Sociālā/Nakts patversme (30/40 min)Šaurā iela 23, Daugavpils

Dalībai sanāksmē un pieredzes apmaiņas vizītē lūdzam pieteikties līdz 22.jūlijam plkst.:16:00, atsūtot informāciju (dalībnieka vārds, uzvārds, pārstāvētā pašvaldība, amats un kontaktinformācija) uz e-pastu: oskars.zugickis@latgale.lv .

Semināra dalībnieku ērtākai nokļūšanai līdz augstāk minētajām iestādēm tiks nodrošināts transports. Vizīte tiks organizēta divās grupās (līdz 15 personām katrā).

Publicēts 13.07.2016.