Latgalē notikusi pirmā Deinstitucionalizācijas projekta vadības grupas sanāksme

Latgalē notikusi pirmā Deinstitucionalizācijas projekta vadības grupas sanāksme

Šī gada 7. februārī Rēzeknē notika pirmā Latgales plānošanas reģiona īstenotā Deinstitucionalizācijas (DI) projekta vadības grupas sanāksme par tā ieviešanas gaitu un aktualitātēm.

Sanāksmes laikā klātesošie tika informēti par deinstitucionalizācijas projekta ieviešanas progresu Latgales plānošanas reģionā: sasniegtiem rezultātiem, mērķgrupu novērtēšanā un individuālo atbalsta plānu izstrādē.

Vadības grupā tika diskutēts par plānotajiem ERAF ieguldījumiem DI kontekstā (t.sk. nosacījumi reģionu DI plāniem), plānotajiem pakalpojumiem mērķa grupas personām, tai skaitā par asistenta pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem no 5 gadu vecuma, bērnu ilgstošas aprūpes iestāžu pārveidošanu par “3 x 8 pakalpojumu” un grupu dzīvokļu izveidi pašvaldībās personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Sanāksmes dalībnieki nolēma organizēt kopīgu informatīvu tikšanos ar Labklājības ministrijas pārstāvjiem, lai pašvaldībām detalizētāk skaidrotu par plānotajiem ERAF ieguldījumiem mērķa grupām, papildinātības principa piemērošanu DI projekta ietvaros un bērnu aprūpes iestāžu reorganizāciju. Nākamā sanāksme plānota šī gada jūnijā.

Vadības grupas sanāksmē piedalījās 19 pašvaldību: Aglonas, Balvu, Baltinavas, Dagdas, Ilūkstes, Daugavpils, Kārsavas, Krāslavas, Rēzeknes, Rugāju, Riebiņu, Vārkavas, Viļakas, Viļānu, Zilupes, Preiļu, Ludzas novadu un Rēzeknes un Daugavpils pilsētu pārstāvji, kā arī Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadība un projekta personāls.

Publicēts 08.02.2017.