Sociālo dienestu pārstāvju tikšanās

1.novembrī Rēzeknē notika Latgales plānošanas reģiona un Latgales sociālo dienestu pārstāvju tikšanās ar pakalpojuma sniedzēja speciālistiem, kuri izvērtēs individuālās vajadzības un izstrādās sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānus (atbalsta plānus) bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikts arī invaliditātes statuss un bērniem, kuri atrodas bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.

Speciālisti ( sociālie darbinieki, psihologi, ergoterapeiti, fizioterapeiti) piedalījās OAK projekta “Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem!” apmācībās, lai jau tuvāko nedēļu laikā varētu uzsākt izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi.

Tikšanās laikā pārrunātas kopējās DI projekta aktualitātes, kas šobrīd galvenokārt saistītas ar projekta mērķa grupas (bērnu ar funkcionāliem traucējumiem) identificēšanu, pieteikšanos dalībai vajadzību izvērtēšanā, mērķa grupas vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi.

Latgales plānošanas reģiona projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros šobrīd saņemti 311 vecāku iesniegumi bērnu ar funkcionāliem traucējumiem (kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, audžuģimenēs vai aizbildņu ģimenēs) bezmaksas sociālo rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai pašvaldībās. Pakalpojumus būs iespējams saņemt saskaņā ar individuālajiem sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāniem, kurus pēc individuālo vajadzību apzināšanas, sagatavos katram bērnam.

Plānots, ka atbalsta plāni tiks izstrādāti 239 bērniem, kuri šobrīd atrodas bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kā arī 505 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikts invaliditātes statuss un kuri dzīvo ģimenēs, t.sk. audžuģimenēs. Vērtēšanas process noritēs ģimenei izdevīgā laikā, ņemot vērā bērna vajadzības un vēlmes. Plānots, ka bērnu vērtēšana noslēgsies 2017. gada martā.

Projekts paredz, ka katram izvērtētajam bērnam ar invaliditāti, kurš dzīvo ģimenēs, saskaņā ar atbalsta plānos sniegtajām rekomendācijām, pašvaldības nodrošinās nepieciešamos sociālos pakalpojumus. Pašvaldību izmaksas par sniegtajiem pakalpojumiem no projekta līdzekļiem kompensēs Latgales plānošanas reģions.

Atgādinām, ka vēl iespējams pieteikt bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un kuriem noteikts invaliditātes statuss bezmaksas sociālajai rehabilitācijai. Lai pieteiktos izvērtēšanai, aicinām vērsties savas pašvaldības sociālajā dienestā.

Publicēts 01.11.2016.