Tikšanās ar Latgales sociāliem dienestiem par DI ieviešanas iespējām un aktualitātēm

28. septembrī Rēzeknē tikās Labklājības ministrijas sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta projekta īstenošanas koordinatore Ieva Krusta, Latgales plānošanas regions un pašvaldību sociālie darbinieki/izvērtētaji, lai runātu par konkrētiem izvērtēšanas gadījumiem dalītos ar intervijās gūto pieredzi un diskutētu par jautājumiem, kas skar klientu izvērtēšanas/ interviju norises procesu, izvērtēšanas un individuālo atbalsta plānu veidlapas aizpildīšanu. Detalizētāk tika pārrunāti jautājumi, kas skar atbalsta plānos iekļaujamo informāciju, tostarp par personu ar GRTsagatavošanu pārejai uz dzīvi sabiedrībā.

Tāpat tika uzklausīti un fiksēti radušies neskaidrie jautājumi, lai, sadarbībā ar LM rastu uz tiem atbildes.

Publicēts 03.10.2016.