Tikšanās ar Latgales sociāliem dienestiem par DI ieviešanas iespējām un aktualitātēm

20. septembrī Rēzeknē tikās Latgales plānošanas reģiona un Latgales sociālo dienestu pārstāvji. Tikšanās laikā tika skatīti 16.06.2015. MK noteikumi Nr.313 (par pasākumu “Deinstitucionalizācija”) un detalizēti pārrunātas kopējās DI projekta aktualitātes, kas šobrīd galvenokārt saistītas ar projekta mērķa grupu identificēšanu, pieteikšanos dalībai vajadzību izvērtēšanā, mērķa grupas vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi.

Diskusijas bija praktiskas, vairāk par projekta aktivitāšu ieviešanas mehānismiem un termiņiem, sociālo dienestu atbildību DI mērķa grupu atlasē, izvērtēšanā un sagatavošanā pārejai uz dzīvi sabiedrībā. Iepriecinoši, ka sociālo dienestu pārstāvji saskata DI procesu kā iespēju uzlabot apstākļus un dzīves kvalitāti pašvaldībā dzīvojošiem iedzīvotājiem un izveidot nepieciešamos sociālos pakalpojumus. Tikšanās dalībnieki nonāca pie secinājuma, ka projekta ieviešanas laikā būtiska būs visu projekta partneru un iesaistīto pušu sadarbība un koordinēta rīcība aktivitāšu īstenošanā.

Fotogrāfijas:

Publicēts 30.09.2016.