Latgales sociālo dienestu pieredzes apmaiņas brauciens uz Rīgas pašvaldību

Lai paplašīnātu Latgales pašvaldību sociālo darbinieku un attīstības speciālistu redzesloku par sociālo pakalpojumu klāsta dažādību un apjomu, Latgales plānošanas reģiona (LPR) administrācija sadarbībā ar LR Labklājības ministriju projekta “Deinstitucionalizācijas* pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros, š.g. 27.septembrī devās pieredzes apmaiņas vizītē uz dažādām sociālo pakalpojumu sniegšanas vietām Rīgas pilsētā.

Pieredzes apmaiņas brauciena laikā tika apskatīti Rīgas plānošanas reģiona labākie pakalpojumu sniedzēji savā jomā: “atelpas brīža” pakalpojumi bērniem ar invaliditāti – Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcas novietnē “Gaiļezers”, institucionālai aprūpei alternatīvi sociālie pakalpojumi dzīvesvietā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Sociālajā rehabilitācijas un sociālās aprūpes dienas centrā bērniem ar invaliditāti un institucionālai aprūpei alternatīvi sociālie pakalpojumi dzīvesvietā personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Kā atzina pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki, šī bija vērtīga informācija un pozitīva pieredze turpmākajai darbībai savās pašvaldībās esošo sociālo pakalpojuma klāsta paplašināšanai un pilnveidošanai.

Deinstitucionalizācija (DI) ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz nepieciešamo atbalstu personām ar ierobežotām spējām sevi aprūpēt. Tās mērķis – radīt iespēju dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē. Galvenās DI mērķa grupas ir bērni, kas mitinās iestādēs, bērni ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadību sasnieguši cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem.

Fotogrāfijas:

Publicēts 29.09.2016.