Seminārs par DI projekta aktivitāšu īstenošanu 24. februārī

Seminārs par DI projekta aktivitāšu īstenošanu Preiļos

Projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros, 24. februārī Preiļos notika seminārs par DI projekta aktivitāšu īstenošanu, kurā piedalījās Labklājības ministrijas pārstāvji, projekta partneri ( 19 Latgales plānošanas reģiona pašvaldības) un Latgales plānošanas reģiona pārstāvji.

Seminārā tika stāstīts un diskutēts par šādām tēmām:

  1. ERAF DI projektu ieguldījumi (t.sk. nosacījumi reģionu DI plāniem, ERAF piesaistes vispārējie nosacījumi, ERAF DI projektu atlase, ERAF DI projektu atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas (to ierobežojumi), ERAF DI projektu finansēšanas nosacījumi).
  2. Bērnu aprūpes iestāžu reorganizācija – ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveide.
  3. Pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem organizēšanas un sniegšanas process.

Par papildināmības principa ievērošanu, kas jāņem vērā pašvaldībām, īstenojot projektu, par to, kas tas ir un kā tas piemērojams, Labklājības ministrija nosūtīja informāciju elektroniski.

Tikšanās laikā tika sniegtas arī atbildes uz jautājumiem par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu projekta mērķa grupām. Par to, kad un kādos apmēros var sākt sniegt pakalpojumus, kas tos var sniegt, kā arī, kādas darbības ir jāveic bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, lai rehabilitācijas pakalpojumus varētu saņemt un kāda loma šajā procesā ir pašvaldību sociālajiem.

Semināra darba kārtību, LM prezentāciju un materiālus var skatīt šeit.

Publicēts 27.02.2017.