Izsludināts atklāts konkurss Latgales plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam un bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu izstrādei.

Izsludināts atklāts konkurss Latgales plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam un bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu izstrādei.

Latgales plānošanas reģions līdz 10.04.2017. plkst. 10:00 atklāta konkursa kārtībā pieņem pieteikumus Latgales plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāna un bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu izstrādei Latgales plānošanas reģionam.

Konkurss izsludināts projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales plānošanas reģionā” ietvaros, kura mērķis ir palielināt Latgales reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Pieteikumus var iesniegt gan juridiskas, gan fiziskas personas vai to apvienības, kurām pēdējo trīs gadu laikā ir pieredze vismaz divu plānošanas dokumentu (stratēģijas un/vai attīstības plānošanas dokumentu) izstrādē, kas piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir jau  pabeigti,  kā arī jāvar piesaistīt deinstitucionalizācijas plāna un reorganizācijas plānu izstrādes vadītājus, sociālās jomas, finanšu un ekonomikas jomas ekspertus, kā arī sertificētu būvspeciālistu, atbilstoši konkursa nolikuma prasībām.

DI plāna izstrādes termiņš ir 2017.gada 15.decembris. DI plāns tiek uzskatīts par izstrādātu pēc DI plāna apstiprināšanas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomē.

Konkursa nolikums un tehniskā specifikācija atrodama sadaļā lpr.gov.lv/lv/padome-l2f3/iepirkumi

Publicēts 24.02.2017.