Latgalē noslēdzies nozīmīgs posms deinstitucionalizācijas procesā

Latgalē noslēdzies nozīmīgs posms deinstitucionalizācijas procesā.

9.maijā Rēzeknē notika Latgales plānošanas reģiona rīkotā projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”(DI) sanāksme par projekta ieviešanas aktualitātēm. Sanāksmes sākumā Latgales Plānošanas reģiona (DI) projekta koordinatore Sarmīte Teivāne un projekta vadītāja Ināra Krūtkrāmele pateicās visām pašvaldībām par ieguldīto darbu projekta aktivitātes – Individuālo vajadzību izvērtēšanā un atbalsta plānu izstrādē, īstenošanā. Vissirsnīgākie pateicības vārdi skanēja vērtētājām, astoņu pašvaldību sociālajām darbiniecēm, kas veica šo sarežģīto uzdevumu. Arī Ludzas novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece Daina Laganovska (fotogrāfijā pa kreisi) bija to vērtētāju vidū, kuras saņēma pateicības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu  projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ieviešanā.

Šī projekta aktivitāte ir noslēgusies, ir izstrādāti atbalstu plāni un nodoti katras pašvaldības sociālajam dienestam. Nākošais projekta īstenošanas solis ir reģionālā DI plāna izstrāde, šis dokuments būs noteicošais arī ERAF finansējuma sadalījumā sociālās infrastruktūras uzlabošanai. Arī sociālie pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem būs pieejami tikai tad, kad būs apstiprināts atbalsta plāns.

Sanāksmē tika uzsvērts, ka jau tagad vecākiem vai likumiskiem pārstāvjiem, kuri audzina bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, ir iespējams saņemt tādus sociālos pakalpojumus kā:  aprūpes un  „atelpas brīža” pakalpojums.

Publicēts 16.05.2017.